pietricica turism

Consilierii locali vor dezbate în şedinţa de miercuri, 10 aprilie, “modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului
public de administrare, întreţinere şi exploatare a Pieţei Centrale Agroalimentare Sf. Gheorghe”, încheiat cu CMI URBAN. Oricât de pompos ar suna titlul la prima vedere nu este vorba decât despre “facturarea chiriei cu două zile mai puţin aferent lunii aprilie 2019, pentru titularii contractelor de închiriere”. Solicitarea CMI Urban se referă la zilele de “28 şi 29 aprilie 2019”, care “sunt sărbători legale”, astfel că halele vor fi închise. (ZCH NEWS)