* în Neamţ îşi desfăşoara activitatea în jur de 30 de firme care folosesc şi deţin arme şi muniţie

În perioada 30 noiembrie 2014-15 martie 2015, în cadrul acțiunii “ARMURIER 2014„ Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Neamţ va desfășura activitatea de avizare a autorizațiilor de deținere/folosire a armamentului și muniției, respectiv a certificatelor de deținător de arme/muniție, precum și a autorizațiilor de funcționare a poligoanelor de tragere, deținute de persoanele juridice.

Pe teritoriul judeţului Neamţ îşi desfăşoara activitatea în jur de 30 de firme care folosesc şi deţin arme şi muniţie. Pentru a obţine avizele necesare, administratorii acestor societăţi şi ale altora din alte zone ale ţării, care au puncte de lucru în judeţul Neamţ, trebuie să se prezinte la poliţie cu cererea de aplicare a vizei; certificatul de înregistrare a societății la Registrul Comerțului; actul constitutiv al societății; autorizația de deținere sau de folosire a armelor și munițiilor letale şi/sau neletale supuse autorizării ori de funcționare a poligonului de tragere, respectiv certificatul de deținător pentru arme şi muniții neletale supuse notificării. Dosarul trebuie să mai cuprindă planul de pază și apărare, plus contractul de prestări servicii; planul de dotare cu arme şi muniții, în cazul deținătorilor de poligoane de tragere; avizul de gestionar arme şi muniții; avizul de port arme pentru persoanele dotate cu arme și muniții.

Cei interesaţi pot obţine informații suplimentare de la lucrătorii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanțe Periculoase, la numărul de telefon 0233/231502 sau prin e-mail la adresa arme@nt.politiaromana.ro. Precedenta acţiune de avizare a fost în anul 2012. (C. MIRCEA)