pietricica turism

Administraţia Finanţelor Publice Neamţ face un anunț de ultim moment ce vizează întreprinzătorii nemțeni. Potrivit anunțului, se modifică termenul până la care se pot depune declaraţiile fiscale. Marți, 22 decembrie 2014 este ultima zi pentru plățile fiscale obligatorii. Decizia, a fost luată la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, în scopul sprijinirii mediului de afaceri. Anterior acestei decizii, termenul era 19 decembrie 2014.

Documentele care se depun online până pe 22 decembrie sunt: formularul 100 privind obligațiile de plată la bugetul de stat, formularul 112- obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate. Formularul 300 decont de TVA, formularul 301 decont special de TVA, formularul 307 legat de ajustarea TVA, formularul 311 ce privește TVA-ul datorat de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat. Formularul 390 VIES privind livrările/ achizițiile/ prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută, formularul 394 privind livrările/ prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente, care nu se depune pe zero, precum și chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România, se depune de către persoanele care au sosit în țară după 1 ianuarie 2009 și care continuă să fie prezente în România și după 1 ianuarie 2012, dar și de către persoanele care au o ședere o perioadă (sau mai multe) ce depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive. Și nu în ultimul rând, termenul pentru depunerea și achitarea obligațiilor la fondul de mediu este tot 22 decembrie 2014. (Oana I. TOMA)