Administrația locală din Târgu Neamț a pregătit, pe lângă majorări de taxe și impozite de 4%, și câteva facilități fiscale pentru contribuabilii târgnemțeni.

Contribuabilii care achită anticipat impozitul datorat pentru întregul an, până la data de 31.03.2015, vor primi o bonificație de 10%. De asemenea, titularilor de rol (soț-soție) care realizează venituri lunare de până la 500 lei inclusiv, sau ale căror venituri constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social, vor primi scutiri de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren.

Pentru titularii de rol (soț-soție) care realizează venituri lunare cuprinse între 500 lei și salariul minim brut pe țară pentru anul 2015 stabilit prin hotărâre de guvern, vor avea reduceri cu 50% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren la adresa de domiciliu.

Administrația locală din Târgu Neamț va acorda scutiri de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data 1 ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru persoane fizice, proprietari ai apartamentelor din blocurile de locuințe, care au executat lucrări de intervenție pe cheltuiala proprie, pe baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 158/2011.

Se vor mai acorda scutiri de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere de la data de 1 ianuarie a anului fiscal următor în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor, pentru persoanele fizice, proprietari ai apartamentelor din blocurile de locuințe care execută lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor.

(C.T.S)