Cristian Livescu, invitat la simpozionul de la Iaşi

Cu prilejul împlinirii a 90 de ani de la naşterea scriitoarei Monica Lovinescu, personalitate recunoscută pentru meritele ei în a fi ţinut trează conştiinţa anticomunistă în rândul intelectualităţii româneşti, alături de soţul său, Virgil Ierunca, de la microfonul postului de radio Europa Liberă, în ziua de 19 noiembrie a.c., la sediul Asociaţiei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România a avut loc deschiderea manifestărilor evocative „Zilele Monica Lovinescu”, printr-un simpozion organizat în colaborare cu Consiliul Judeţean Suceava. Au adus contribuţii interesante, cu unele aspecte puţin cunoscute şi chiar inedite, despre autoarea celebrei serii de volume „Unde scurte”, apărute la Editura Humanitas, poeta Angela Furtună, iniţiatoarea proiectului, ajuns la a şaptea ediţie, prof. univ. dr. Antonio Patraş, conf. univ. dr. Emanuela Ilie, conf. univ. dr. Livia Iacob, conf. univ. dr. Loredana Opăriuc, de la Facultatea de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, dr. Cristian Livescu, directorul revistei „Antiteze” din Piatra Neamţ, poetul şi eseistul Cassian Maria Spiridon, redactorul şef al revistei „Convorbiri literare”, moderatorul manifestării.  Cristian Livescu a rememorat vizita de referinţă pe care Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca au efectuat-o la Piatra Neamţ şi la mănăstirile din judeţul Neamţ, în 1993, când au purtat un dialog – pe scena Teatrului Tineretului – cu filozoful Gabriel Liiceanu, prilej cu care cei doi oaspeţi au invitat publicul la un jurământ, amplu comentat ulterior: „Să nu uităm, să nu uităm împreună!” – cu referire la anii de suferinţă pe care i-a străbătut ţara noastră în perioada comunistă. De asemenea, a adus în discuţie trei repere importante ale moştenirii lăsate de Monica Lovinescu: est-etica (discuţia mereu actuală despre moralitatea scriitorului, aflat „sub vremi”), memoria, ca datorie de preţ al oricărei epoci, aflată în sarcina scriitorului, şi autoritatea criticii literare, care trebuie să ţină cu luciditate „cârma” axiologică a distincţiei valorice. Premiul naţional „Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca” pe acest an a fost decernat criticului literar Nicolae Manolescu. Manifestările continuă în aceste zile la Biblioteca judeţeană „I. G. Sbiera” din Suceava, precum şi la Fălticeni, unde – la cimitirul Grădinii, în cripta „Lovineştilor” – este înmormântată Monica Lovinescu, alături de soţul său. (N.S.)