Pentru aproximativ 4.800 de elevi nemțeni din clasa a II-a, Evaluarea Națională va începe astăzi cu testările care vizează evaluarea competenţelor de scris-citit în limba română. Pentru aceștia testul va dura 25 de minute, timp în care vor fi supravegheaţi de învăţător şi de un alt profesor din şcoală. Evaluarea constă în administrarea a trei teste vizând evaluarea competențelor de receptare a mesajelor citite, evaluarea competențelor de producere a mesajelor scrise și evaluarea competențelor de matematică. Elevii care au urmat cursurile clasei a II-a în limba maternă vor susține, mâine, pe lângă testele la limba română și matematică, încă două probe în care le vor fi evaluate competențele de receptare a mesajelor citite și competențele de producere a mesajelor scrise (ambele în limba maternă).

În cadrul evaluării la clasa a II-a, testul de evaluare a competențelor de receptare a mesajelor citite și testul de evaluare a competențelor de producere a mesajelor scrise se desfășoară în aceeași zi, cu o pauză de 10 minute între ele. Elevilor nu li se vor acorda note sau calificative, iar rezultatele nu se vor „contoriza” în catalogul clasei. Acestea sunt valorificate la nivelul unității de învățământ, prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde aceasta se impune, precum și pentru informarea părinților/reprezentanților legali ai elevului asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate. Evaluarea la matematică va avea loc miercuri, 4 iunie. (M. TEODOROF)