0:00

Persoanele interesate de instalarea de sisteme fotovoltaice prin programul Casa Verde Fotovoltaice vor avea la dispoziţie doar 3 zile pentru a se înscrie. Noutatea este că, de această dată, persoanele fizice trebuie să se înscrie personal în acest program dedicat. Pentru locuitorii din Regiunea Nord-Est (Neamţ, Bacău, Botoşani, Iaşi, Suceava şi Vaslui) acest lucru va fi posibil în perioada 29-31 mai 2023.

Doar trei zile pentru înscrierea în Casa Verde Fotovoltaice. Şi bisericile pot participa, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiPersoanele fizice trebuie să intre în aplicaţie şi să completeze câmpurile predefinite din aplicaţia AFM care presupun şi încărcarea următoarelor documente valabile:

  • actul de identitate;
  • certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului;
  • certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului ;
  • extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/ deține un drept de folosință asupra imobilului teren (acesta poate fi obținut de solicitant și în format electronic);
  • copia cărții funciare colective, din care să rezulte maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară care adunate să fie egale cu un întreg, în cazul imobilelor-construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală.

O altă noutate este posibilitatea ca şi unităţile de cult să se înscrie în acest program, acestea având la dispoziţie, perioada 27-29 iunie, indiferent de regiunea din care provin. Finanțarea de la stat pentru instalarea de sisteme fotovoltaice este în valoare de maximum 20.000 de lei, iar contribuția proprie obligatorie a beneficiarului este de 2.000 de lei. Instalatorul scade apoi banii primiți de la autorități din factură, diferența până la valoarea totală a acesteia urmând să fie suportată tot de către beneficiar din surse proprii.

Angela Croitoru

Articolul precedentCeremonie militară de Ziua Independenţei Naţionale
Articolul următorFOTO. „Parcări” à la șoferi băuți: unul într-un magazin, altul într-o mașină
ZCH News
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.