isj 2014Ministerul Educației și Cercetării Științifice a publicat astăzi, 7 septembrie, pe site-ul instituției, un proiect cu metodologia de concurs pentru directorii de școli. Dacă proiectul va fi aprobat, examenele ar putea avea loc în perioada octombrie-noiembrie. Metodologia se aplică unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare, centrelor județene de resurse și asistență educațională, centrelor școlare pentru educație incluzivă, centrelor de excelență, palatelor și cluburilor copiilor, cluburilor sportive școlare. Concursul pentru ocuparea funcțiilor se organizează de către inspectoratul școlar. Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ particular autorizate/acreditate cu personalitate juridică se organizează de către Consiliul de Administrație al fiecărei unități de învățământ.

La concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: – au absolvit cu diplomă studii universitare de licență; – sunt membre ale corpului național de experți în management educațional; – sunt titulare în învățământul preuniversitar, au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor și o vechime în învățământul preuniversitar de cel puţin 4 ani; – dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativul “Foarte bine” în ultimii 3 ani consecutivi şi nu au fost sancţionate disciplinar în ultimele 12 luni anterioare înscrierii la concurs; – nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; – sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei; – nu au desfășurat activități de poliție politică. Tot în proiect se precizează că directorii nu pot avea, pe perioada exercitării mandatului, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional, iar la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct nu pot participa rudele de gradul I ale liderilor de sindicat.

Cine vrea să concureze pentru postul de director, la mai multe școli, trebuie să depună câte un dosar pentru fiecare post pentru care candideaza. În cazul vacantării funcțiilor de director și director adjunct din școlile de stat, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un profesor titular. Acesta este numit prin detaşare în interesul învățământului, de către inspectorul școlar general, cu avizul consiliului de administrație al inspectoratului școlar și cu acordul scris al persoanelor solicitate. Potrivit proiectului de metodologie, profesorii titulari la școlile particulare acreditate pot fi numiti, prin detașare în interesul învățământului, în funcții de director și director adjunct la școli de stat. Inspectoratul școlar este obligat să anunțe, în presa locală și centrală, organizarea concursului, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de prima zi a sesiunii de concurs.

La concurs vor participa, ca observatori, câte un reprezentant sindical și reprezentantul Consiliului Părinților din școală.

Probele de concurs

  1. Analiza și evaluarea CV-ului (evaluarea CV-ului se realizeaza de catre comisia de concurs, in lipsa candidatului)
  2. Interviu – prezentarea Planului de Dezvoltare Instituțională și răspunsuri la întrebări din legislația școlară
  3. Rezolvarea subiectului alcătuit din 5 itemi/grile de management educațional: pentru situațiile în care s-a stabilit condiția de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională. 2 dintre cei 5 itemi de management educaţional vor fi elaborati in limba straina pentru care a optat candidatul.

Punctajul total este de maximum 145 de puncte, iar punctajul minim pentru promovarea concursului este de 100 puncte. Este declarat “promovat” la concurs candidatul care a obținut cel mai mare punctaj total. În cazul egalitătii de punctaj, este declarat “promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu. Neoficial, una dintre condiţiile cele mai importante este recomandarea de la partid. (M. TEODOROF)

Articolul precedentReabilitarea drumului Piatra Neamț – Icușești, pe bani europeni
Articolul următorFrica de poliomielită poate schimba regulile în privinţa vaccinării!
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.

1 COMENTARIU

  1. La SUCEAVA cum e posibil Generalul adjunct să-și pună în funcție soția ..DIRECTOARE la Liceul Silvic??Învățământul sucevean este SRL???ATUNCI CE SĂ MAI ZICI ÎN ȘCOLI DE CUMETRIii?Nu există un cod etic în învățământ??Totul se face după bunul plac al corupților???

Comments are closed.