0:00

ANUNŢ
PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI ELECTRONICE
PENTRU VÂNZAREA DE CHERESTEA DE CĂTRE DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ 

 1. Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ NEAMȚ, cu sediul in Piatra Neamț, Str.V.A. Urechia, nr. 24, e-mail: [email protected].
 1. Data desfăşurării şi ora de start a licitaţiei electronice:

 – 10.05.2024, ora 1000

 1. Data desfăşurării şi ora inceperii negocierii: 05.2024, ora 1000 . 
 1. Locul desfăşurării licitaţiei: platforma de licitaţie electronică, disponibilă la adresa fasonatRNP.ro.
 2. Tipul licitaţiei: LICITAŢIE ELECTRONICĂ pentru vânzarea de cherestea .
 3. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Caietului de sarcini aprobat de Comitetul Director al Directiei Silvice Neamt.
 4. Data şi ora organizării preselecţiei 05.2024, ora 0900. La preselecţie nu participă operatorii economici.
 5. Data şi ora-limită până la care poate fi transmisă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie/negocierii:

Dosarele conţinând documentele solicitate conform Caietului de sarcini cu privire la pregătirea şi desfăşurarea licitaţiei/negocierii, se vor transmite la organizatorul licitaţiei/negocierii – Direcţia Silvică Neamț, cu sediul în sediul in Piatra Neamț, Str.V.A. Urechia, nr. 24, până la data de 07.05.2024, ora 16:30 DOAR  prin poşta electronică (la adresa [email protected]), în format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat.

Pentru înscrierea la licitaţiA ELECTRONICA operatorii economici vor transmite o cerere de înscriere la licitaţia electronică, cu indicarea identităţii lor electronice (adresa de e-mail validă a operatorului),conform modelului din Formularul 1, la care se anexează documentele solicitate conform Caietului de sarcini cu privire la pregătirea şi desfăşurarea licitaţiei.

 1. Lista loturilor care se licitează, preţul de pornire la licitaţie/negociere pentru fiecare lot de cherestea sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul rosilva.ro.
 2. Volumul total de cherestea oferit  la licitaţie/negociere este 580 m
 3. Volumul de cherestea rămasă neadjudecată se supune procedurii de vânzare prin negociere în data de 13.05.2024, începând cu ora 10:00. Procedura de negociere se regaseste in caietul de sarcini de la cap. 4.9, art. 19.
 4. Caietul de sarcini poate fi achiziționat DOAR de pe pagina organizatorului licitației/negocierii, http://www.rosilva.ro, începând cu data de:04.2024.
 5. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei/negocierii:
 • tariful de participare la licitaţie este de 200 lei
 • banca şi contul organizatorului unde se depune garanţia de contractare şi tariful de participare la licitaţie/negociere:

RO47BRDE280SV02378682800–BRD Piatra Neamţ

RO06RZBR0000060001063696 –Raiffeisen Piatra Neamţ

RO06BTRLRONCRT0261581001 –Banca Transilvania Piatra Neamţ

Operatorii economici care nu achita in conturile organizatorului licitatiei/negocierii garanția si/sau tariful de participare,  până în data de 09.05.2024, ora 16:30,  nu vor fi admiși la licitație/negociere.

Garantia de contractare si tariful de participare se considera achitate daca sumele se regasesc in conturile organizatorului la data de 09.05.2024, ora 16:30.

Organizatorul licitaţiei/negocierii recomandă tuturor operatorilor economici să achite garanția de contractare şi tariful de participare la licitaţie ÎN MOD DISTINCT ŞI SEPARAT (cu menţionarea pe documentul de achitare – garanţie de contractare, respectiv tarif de participare) in contul organizatorului până maxim la data de 09.05.2024, ora 16:00, pentru masa lemnoasa pe care intentioneaza sa o cumpere in data de 10.05.2024.

 • informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalităţile concrete de realizare a conectării:
 • conectarea se realizează introducând Neamt.fasonatRNP.ro în bara de adrese a browser-ului de internet. Se poate accesa direct link-ul licitatiernp.ro, se va selecta direcţia silvică corespunzătoare şi tipul de licitaţie „Licitaţie Lemn Fasonat”.
 • dispozitive ce pot fi utilizate: Calculator PC/ Laptop/ Tableta/ Telefon smartphone (cu sistem Android, IOS, etc).;
 • conexiune la internet stabilă: Mobilă: minim 3G+(H+), de preferat 4G sau Fixă: minim 10mbps;
 • Dispozitiv cu browser de internet, cu posibilitate de suport a următoarelor browsere: Chrome , Opera, Mozilla, Safari, sau Microsoft ®EDGE;
 • Se recomandă actualizarea sistemelor de operare ale dispozitivelor, precum şi a browserelor de internet.
 • Riscurile neîndeplinirii de către operatorul economic a condiţiilor tehnice minime de conectare la platforma electronică de licitaţie, conexiunea stabilă la internet cât şi asigurarea sursei de energice electrică necesară funcţionării dispozitivelor operatorului economic, cad în sarcina operatorului economic după începerea licitaţiei.
 • criteriul de atribuire: pretul cel mai ridicat.
 • loturile care fac obiectul licitatiei se pot adjudeca cu o singura oferta. 
 1. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei/negocierii: Directia Silvica Neamt, tel: 0233 / 211696, fax: 0233 / 212736, Biroul Comercial, e-mail: [email protected].

 Organizator,

Directia Silvica Neamț

Articolul precedentAccident de muncă mortal la Vânători-Neamț
Articolul următorMarius Crăciun rămâne după gratii de Paște
ZCH News
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.