• Ioan Munteanu: „Parlamentarii din opoziție nu vor putea depune o moțiune de cenzură pentru că nu au numărul necesar de semnături”
  • Dorin Ursărescu: “Cred că una peste alta e o măsură bine venită”

Guvernul Romaniei își va angaja răspunderea privind proiectul Legii Descentra-lizării, proiect care, dacă va fi adoptat, va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie, 2014. Potrivit textului pro-iectului de lege, domeniile vizate sunt agricultura, sănătatea, învățământul pre-universitar, cultura, mediul, turismul, tineretul și sportul, urmând ca toate acestea să fie preluate și administrate fie de consiliile județene, fie de cele locale. Poliția Rutieră, Ordinea și Siguranța Publice vor rămâne în continuare în cadrul Minis-terului Afacerilor Interne. Legea mai prevede prevede ca angajații din institutiile descentralizate să își păstreze drepturile salariale de la data intrarii în vigoare a legii. Proiectul normativ a fost aprobat de executiv în ședința de joia trecută. În același proiect sunt și prevederi ce fac referire la conducerea instituțiilor care trec de la ministere la administrațiile locale și județene. Actualii directori ar urma să elibereze posturile, iar până la organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacan-tate, preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii care au preluat structuri în cadrul procesului de descen-tralizare numesc temporar conducerile respectivelor structuri.

Nu sunt suficiente semnături pentru moţiune

Angajarea răspunderii și până la urmă adoptarea acestui act normativ este văzută cu ochi buni de parlamentarii nemțeni.
”Angajarea răspunderii Guvernului în fața Parla-mentului. Asta se va întâmpla în ședința de astăzi a celor două camera reunite ale parlamentului. Dacă mă întrebați cum va fi, eu cred că, pentru prima dată după 1989 parlamentarii din opoziție nu vor putea depune o moțiune de cenzură pentru că nu au numărul necesar de semnături.

Munteanu_Ioan

Potrivit Constituției, parlamentarii care vor să depună o moțiune de cenzură, o pot face în trei zile de la asumarea răspunderii însă trebuie să întrunească o pătrime din numărul de parlamentari, ar trebui să strângă 145 de semnături. Este prima angajare de răspundere când se va întâmpla acest lucru pentru că opoziția este slab reprezentată, iar o dezbatere politică, pe angajarea răspunderii este foarte important atât pentru politicieni cât și pentru oameni, pentru noi toți”, a explicat deputatul PSD de Neamț, Ioan Munteanu.

”Până la urmă orice măsură care duce spre creșterea subsidiarității și coborârii deciziei la nivel de cetățean, mai bine zis către cetățean, e bine venită.

ursarescu 2 (2)

Este un prim pas în vederea regionalizării și spre noua gândire privind împărțirea administrativ-teritorială promisă de USL în timpul campaniei electorale. Vom vedea ce se va întâmpla. Sunt multe amendamente venite din teritoriu, din partea președinților de consilii județene dar cred că una peste alta e o măsură bine venită”, a precizat deputatul PNL de Neamț, Dorin Ursărescu.

Descentralizarea pe scurt

* trecerea Direcțiilor Agricole județene din subordinea Ministerului Agriculturii în subordinea Consiliilor Judetene, direcțiile agricole judeţene se înfiinţează prin reorganizarea și comasarea următoarelor structuri:
a) Direcțiile pentru agri-cultură județene, cu ex-
cepția unităților fitosanitare;
b) Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene;
c) Casele agronomului;
d) Camerele agricole județene aflate în sub-ordinea consiliilor județene
* Direcțiile județene pentru Cultură și Patrimoniu național trec din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Consiliilor județene
* Consiliilor judetene li se dau atribuțiuni în domeniul turismului, precum auto-rizarea pensiunilor şi cla-
sificarea tuturor structurilor de primire (hoteluri, moteluri, pensiuni etc)
* Consiliile judeţene primesc dreptul de a emite avizele de specialitate pentru documentaţii de ur-banism privind zone şi staţiuni turistice, precum si pentru documentaţii tehnice privind amplasamentul, con-formarea şi funcțio-nalitatea construcţiilor noi cu des-tinaţie turistica
* Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului (aflate acum în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului), se vor reorganiza ca direcții jude-țene în subordinea CJ
* Direcţiile de sănătate publică judeţene vor trece de la Ministerul Sănătății în subordinea consiliilor jude-ţene.

Irina CĂLIN