Mihaela stoica

PET-urile reprezintă o problemă a lumii moderne, o mostră de comportament nedurabil. Și județul Neamț suferă de această problemă. Zonele turistice cele mai pitorești și, în mod deosebit, Lacul Izvorul Muntelui de la Bicaz, dar și celelalte lacuri și majoritatea cursurilor de ape, sunt înecate în PET-uri. Din 2008, și mai ales din 2010, de când se organizează “Let’s do it, Romania!“, se colectează mii de tone de PET-uri anual și, la scurt timp după aceea, situația este ca mai înainte. Unii ziariști au făcut o paralelă cu “Meșterul Manole“.

Atenția opiniei publice este concentrată mai ales pe efecte, considerând această problemă “rezultatul indolenței oamenilor și a autorităților locale“. Personal, consider că este mai mult decât atât, este un clasic exemplu de producție și consum nedurabile. Dacă taxele și prețurile de comercializare ar reflecta costurile de mediu ale acestui produs, atunci producătorii și comercianții, care apreciază PET-urile pentru siguranța la manipulare și transport, ar căuta alternative mai puțin poluante. Chiar și consumatorii ar prefera produsele conținute în alte tipuri de ambalaj. Iar taxele colectate ar permite finanțarea depoluării. În momentul de față, efortul de depoluare este bazat în cea mai mare parte pe voluntariat.

Având în vedere cele mai sus, vă rog, doamnă ministru, să îmi răspundeți la următoarea întrebare: Este posibilă introducerea unui system de buy back pentru PET-uri sau măcar a unei taxe care să reflecte costul de mediu al acestui produs, taxă care să fie folosită pentru finațarea depoluării, la fel ca banii rămași necheltuiți la răscumpărarea PET-urilor?

Solicit răspuns scris.

Mihaela STOICA,

Deputat de Neamț

Operatorii economici responsabili au obligația realizării obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje individual sau prin intermediul unui operator economic autorizat de către o comisie constituită la nivelul autorității publice centrale pentru protecția mediului.

În cazul în care acești operatori economici nu îndeplinesc obiectivele respective plătesc o penalitate de 2 lei/kg pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor și cantitățile de deșeuri de ambalaje efectiv valorificate/reciclate.

De asemenea, operatorii economici licențiați de către comisia mai sus amintită au obligația, conform prevederilor legale în vigoare, să organizeze și să finanțeze pe baza costurilor reale, în numele operatorilor economici responsabili, colectarea, valorificarea, inclusiv reciclarea deșeurilor de ambalaje, pentru atingerea tuturor obiectivelor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, cu modificările și completările ulterioare și în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele menționate până acum precizăm faptul că operatorii economici responsabili nu au conform directivei europene sau Tratatului de aderare obiective separate pentru ambalajele de tip PET, însă prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare au fost introduse obiective distincte pentru anumite tipuri de materiale de ambalare cum ar fi de exemplu pentru PET (55% – obiectiv minim de valorificare prin reciclare).

Totodată, vă informăm că începând cu anul 2012 autoritatea publică centrală pentru protecția mediului a organizat o serie de întâlniri cu Asociația Marilor Rețele Comerciale din România – AMRCR. Aceste întâlniri au avut ca scop consultarea cu reprezentanți ai acestei asociații în vedrea realizării unui proiect pilot de colectare a deșeurilor de tipul dozelor de aluminiu și celor de tip PET. Proiectul a fost demarat după semnarea unui acord voluntar între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, AMRCR și Green Group.

Proiectul în cauză se bazează pe instalarea unor automate pentru preluarea deșeurilor de ambalaje mai sus menționate în marile centre comerciale, consumatorul primind în schimb un voucher care poate fi folosit ca discount la cumpărăturile efectuate în magazine.

În plus, trebuie reținut faptul că operatorii economici care:

ü produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați să organizeze un sistem pentru colectarea, în vederea reutilizării multiple a ambalajelor, prin operatorii economici care comercializează aceste produse sau prin centre specializate de colectare a acestor tipuri de ambalaje;

ü comercializează produse ambulate în ambalaje reutilizabile sunt obligați să informeze consumatorii asupra sistemului deposit și asupra sistemului de colectare a ambalajelor reutilizabile în vederea asigurării reutilizării multiple.

Pe lângă acestea se impune luarea în considerare a prevederilor din cadrul directivei europene unde se stipulează faptul că produsele ambalate trebuie tratate nediscriminatoriu din punct de vedere al materialului de ambalare, precum și din punct de vedere al gestionării deșeurilor de ambalaje generate în urma utilizării produsului.

În speranța că informațiile utilizate vă sunt utile, vă asigurăm doamnă deputat de sprijinul nostru și totodată vă stăm la dispoziție pentru eventuale informații suplimentare.

Rovana PLUMB,

Ministrul Mediului