pietricica turism

elevi carti

Ministerul Educatiei Nationale a definitivat structura anului școlar 2014 – 2015. Noul an școlar va începe pe data de 1 septembrie 2014, se încheie la 31 august 2015. Elevii vor fi în bănci, începând cu 15 septembrie și își vor lua adio de la acest an școlar în 19 iunie. Pe parcursul semestrului I, în perioada 1 – 9 noiembrie 2014, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă. Între 20 decembrie 2014 și 4 ianuarie 2015 a fost stabilită vacanța de iarnă. În al doilea semestru, elevii vor avea parte de o săptămână de „concediu” (11-19 aprilie), în perioada Pascală. Vacanța de vară, începe oficial în 20 iunie și se încheie pe 13 septembrie.

Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de Bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie în 29 mai 2015. Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării Evaluării Naționale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 12 iunie 2015.

Pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare. Pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare. Pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 181 de zile. Stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de Inspectoratul Școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor. Pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.

În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri. Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie – “Ziua internațională a educației” și ziua de 5 iunie – “Ziua învățătorului”, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar. Săptămâna 6 -10 aprilie 2015 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific. Tezele din semestrul I al anului şcolar 2014-2015 se susţin, de regulă, până la data de 19 decembrie 2014. Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2014-2015 se susţin, de regulă, până la data de 22 mai 2015. (M. TEODOROF)

Semestrul I

Cursuri – luni, 15 septembrie 2014 – vineri, 19 decembrie 2014
În perioada 1 – 9 noiembrie 2014, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 20 decembrie 2014 – duminică, 4 ianuarie 2015
Cursuri – luni, 5 ianuarie 2015 – vineri, 30 ianuarie 2015
Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 31 ianuarie 2015 – duminică, 8 februarie 2015

Semestrul al II-lea

Cursuri – luni, 9 februarie 2015 – vineri, 10 aprilie 2015
Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 11 aprilie 2015 – duminică, 19 aprilie 2015
Cursuri – luni, 20 aprilie – vineri, 19 iunie
Vacanţa de vară – 20 iunie – 13 septembrie