0:00

Cooperativa “apa-n zadar” la Roman, ZCH NEWS - sursa ta de informații

Romașcanii își pot contoriza individual consumul
* cu toate aceasta nu vor fi scutiţi de plata pierderilor de pe rețea, care vor fi calculate ca și până acum de administratori
* Apa Serv va plăti administratorilor un comision pentru prestări servicii de intermediere în sumă fixă, funcţie de numărul de facturi comunicate utilizatorilor

Din martie, romașcanii care locuiesc la bloc pot cere operatorului Apa Serv contorizarea individuală a apei. Cu alte cuvinte, fiecare va plăti consumul de apă și serviciul de canalizare în baza unei facturi pe apartament emisă de Apa Serv, calculată tot de asociație, dar care nu îl va scăpa pe beneficiar de plata pierderilor de pe rețea. Toate acestea se pot realiza în baza unui regulament inițiat de primarul Laurenţiu Dan Leoreanu şi consilierii locali Maricel Benchea, Dumitru Ouatu (PDL) şi Bogdan Savin (PNL) și care va fi suspus dezbaterii joia aceasta. De câștigat din toată afacerea câștigă Apa Serv, care va avea clar situația încasărilor pe apartamente, și administratorii de asociații sau cei care se vor ocupa de repartizarea consumurilor pe fiecare beneficiar și care vor primi bani de la operatorul de apă. Nicăieri nu este stipulat faptul că sistarea furnizării apei pentru rău-platnici se va face doar pe respectivele apartamente și nu pe întreg blocul. Mai mult, cei care vor să vândă apartamentul trebuie întâi să achite toate datoriile la Apa Serv, iar noul proprietar va fi obligat să preia convenția individuală.

Tabel lunar sau sistarea apei

Regulamentul prevede că citirea contoarelor de branşament se face lunar de către un reprezentant al Apa Serv, împreună cu delegatul asociaţiei de proprietari, la fel ca și până acum, la final întocmindu-se un proces verbal de constatare a consumului. Tot la asociație este și tabelul cu defalcarea consumului general pe utilizatori individuali, tabel pe baza căruia operatorul va emite facturile individuale. “Părţile convin că valorile determinate şi facturate individual constituie un debit cert, lichid si exigibil. În cazul în care reprezentantul asociaţiei de proprietari/ condominiului/ ansamblului de locuinţe nu îşi îndeplineşte obligaţia de a preda tabelul, părţile convin că facturarea individuală va avea loc, pe baza tabelului predat cu o lună înainte. În cazul în care asociația nu prezintă timp de două luni consecutiv tabelele privind calculul şi stabilirea consumurilor individuale, operatorul va întrerupe furnizarea apei cu o notificare prealabilă cu cinci zile înaintea întreruperii efective”, se arată în regulament.

Factură cu scadență la 15 zile

Comitetul executiv al asociaţiei de proprietari sau reprezentantul blocului are obligaţia să efectueze calculul şi repartiţia consumurilor de apă, inclusiv să repartizeze cota parte din diferenţele între suma citirilor de pe apometrele individuale şi branşament. Cu alte cuvinte, oricum romașcanii vor plăti pierderile de pe rețea, la fel cum se întâmplă și până acum. Contravaloarea consumului de apă şi canalizare se încasează de la utilizatorul individual pe baza de factură, ea fiind emisă de Apa Serv. Facturarea se va face lunar, în conformitate cu cantităţile de apă şi canalizare stabilite, facturile fiind comunicate de către administratorul asociaţiei de proprietari sau de reprezentantul condominiului. Factura pe care o primeşte romașcanul trebuie plătită la casieria Apa Serv sau prin virament bancar. Plata facturilor este obligatorie şi se va face integral în termen de scadenţă de 15 zile de la data emiterii, iar neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage după sine penalităţi de întârziere.

Administratorii vor primi bani de la Apa Serv

Proprietarii care îşi înstrăinează apartamentele sunt obligaţi să facă dovada achitării la zi inclusiv a cheltuielilor care le revin către Apa Serv, iar noul proprietar este obligat să accepte continuarea convenţiei de facturare individuală. Conform proiectului, pentru defalcarea consumurilor pe apartamente, precum şi distribuirea facturilor la utilizatorii individuali, Apa Serv va plăti un comision pentru prestări servicii de intermediere în sumă fixă, funcţie de numărul de facturi comunicate utilizatorilor. În contractul cadru, utilizatorul individual este obligat “să permită accesul reprezentanţilor legali ai asociaţiei de proprietari la instalaţiile de furnizare a apei aferente apartamentelor pentru verificarea funcţionării şi integrităţii acestora, precum şi pentru stabilirea consumului de apă defalcat pentru fiecare apartament”. Cu alte cuvinte,  reprezentantul asociației nu poate intra în apartament și pentru a-l debranșa pe utilizatorul individual care nu și-a achitat facturile restante. Singurul lucru oarecum bun este că beneficiarul poate contesta tabelul întocmit de asociaţie cu defalcarea consumului general pe utilizatorii individuali, dar numai în raporturile sale cu asociaţia, deci nu poate face “scandal” la Apa Serv.

Claudia MATEI

Articolul precedentNici cald, nici frig
Articolul următorClasa întâi, tot fără manuale