Contribuabilii scoşi din evidenţa cazierului fiscal, monitorizaţi încă 10 ani!, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiGuvernul a aprobat, printr-o Ordonanță, un set de reglementări privind cazierul fiscal, menite să contribuie, pe de o parte, la aplicarea unor mecanisme mai echitabile și mai simple în ceea ce privește înscrierea și radierea faptelor din cazierul fiscal, bazate pe principiul proporționalității, iar, pe de altă parte, să îmbunătățească conduita fiscală a contribuabilului, se menţionează într-un comunicat de presă.

Rescrierea legislației în domeniul cazierului fiscal va permite, totodată, orientarea activităților specifice de prevenire și combatere a evaziunii fiscale către contribuabilii cu risc fiscal ridicat, respectiv către cei în al căror cazier fiscal figurează încălcări flagrante ale legislației fiscale, contabile și vamale și a disciplinei financiare.

„Principalele elemente de noutate aduse de actul normativ vizează înscrierea și scoaterea din evidența cazierului fiscal, eliberarea acestui document și organizarea și gestionarea istoricului cazierului fiscal.

În scopul combaterii evaziunii fiscale, la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală va fi organizat un istoric al contribuabililor care au fost scoși din evidența cazierului fiscal. Acest istoric se va păstra o perioadă de 10 ani și va constitui un instrument de verificare a comportamentului fiscal al persoanelor fizice care își înființează o societate sau o asociație/ fundație. De asemenea, aceste informații vor fi utilizate de către organele fiscale în realizarea analizei de risc.

Totodată, actul normativ include două măsuri referitoare la eliberarea cazierului fiscal, menite să contribuie la îmbunătățirea relației contribuabilului cu ANAF, prin modernizarea serviciilor administrației fiscale. În acest sens, actul normativ va crea bază legală pentru depunerea cererilor și eliberarea certificatului de cazier fiscal în format electronic. De asemenea, se reglementează posibilitatea eliberării cazierului fiscal de către orice organ fiscal competent în eliberarea certificatului de cazier fiscal, indiferent de domiciliul contribuabilului.

Cazierul fiscal este organizat la nivel central (ca o bază de date centrală) în care se ține evidența contribuabililor de pe întreg teritoriul țării. Potrivit noii reglementări, la această bază de date vor avea acces, pentru interogare și emitere, toate unitățile subordonate competente. Ca atare, acestea pot elibera certificatul de cazier fiscal oricărui contribuabil, indiferent de domiciliu.

Ordonanța aprobată de Guvern conține elemente de noutate cu privire la înscrierea în cazierul fiscal, respectiv:

Vor fi exceptate de la înscrierea în cazierul fiscal faptele sancționate contravențional cu avertisment. În prezent, acestea se înscriu în cazierul fiscal;

Va fi extinsă sfera de aplicare pentru toate cazurile de atragere a răspunderii solidare prevăzute de Codul de procedură fiscală, prin introducerea unei prevederi generale care cuprinde toate situațiile în care organul fiscal emite decizie de atragere a răspunderii solidare, nu numai pentru cazul în care debitorul este declarat insolvabil sau insolvent, cum este în prezent. Scopul unei astfel de măsuri este, pe de o parte, să asigure o aplicare echitabilă a legii, iar, pe de altă parte, să contribuie la îmbunătățirea comportamentului fiscal al contribuabililor și la creșterea conformării voluntare;

Înscrierea în cazierul fiscal a răspunderii solidare numai în cazul în care decizia emisă de organul fiscal este rămasă definitivă prin neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau este rămasă definitivă prin hotărâre judecătorească. În prezent, înscrierea în cazierul fiscal se face în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei privind respingerea contestației, chiar dacă au fost continuate demersurile de contestare în contenciosul administrativ;

Va fi reglementată distinct atragerea răspunderii solidare (patrimoniale) cu debitorul declarat insolvent potrivit Legii nr. 85/ 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, pentru creanțele administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

Vor fi incluse și entitățile fără personalitate juridică și reprezentanții desemnați ai acestora în categoria contribuabililor cărora li se înscrie în cazierul fiscal inactivitatea fiscală, asigurându-se astfel corelarea reglementărilor privind cazierul fiscal cu cele ale Codului de procedură fiscală, conform cărora inactivitatea fiscală se declară și pentru aceste categorii de contribuabili;

Va fi prevăzut expres faptul că înscrierea inactivității fiscale se face în cazierul fiscal al reprezentanților legali ai persoanei juridice sau ai reprezentanților desemnați ai entităților fără personalitate juridică existenți în perioada în care au apărut situațiile de declarare a stării de inactivitate. Prin această reglementare, vor fi eliminate interpretările neunitare cu privire la reprezentantul legal/ reprezentantul desemnat căruia i se înscrie inactivitatea în cazierul fiscal;

Va fi reglementată înscrierea în cazierul fiscal al noilor reprezentanți legali a inactivității fiscale constatate anterior numirii acestora, în cazul în care se menține starea de inactivitate fiscală a persoanei juridice sau a entității fără personalitate juridică pe o perioadă mai mare de un semestru calendaristic de la data înscrierii mențiunilor în registrul comerțului sau în evidențele autorităților și instituțiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane juridice și entități fără personalitate juridică. Introducerea acestei reglementări are scopul de a determina uzarea de dreptul la acțiune al noilor reprezentanți legali în vederea reactivării contribuabilului inactiv;

Inactivitatea fiscală declarată ca urmare a înscrierii inactivității temporare la registrul comerțului, care este prevăzută în Legea nr.207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, nu se înscrie în cazierul fiscal, întrucât o astfel de situație nu-i poate fi imputabilă contribuabilului;

În ceea ce privește scoaterea din evidența cazierului fiscal, principalele noutăți vizează:

Va fi reglementat modul de scoatere a inactivității fiscale din cazierul fiscal al reprezentanților legali care și-au pierdut această calitate, la împlinirea unui an de la data înscrierii mențiunii privind schimbarea reprezentantului legal sau de la data expirării mandatului, în situația în care acesta este limitat în timp și nu a fost reînnoit, situație nereglementată în prezent.

Va fi modificată perioada de scoatere din cazierul fiscal al contribuabilului a faptelor sancționate drept contravenții, altele decât cele aplicate pentru încălcarea regimului la produsele accizabile, în cazul în care a fost achitat cuantumul amenzii, în sensul eliminării acestora după o lună de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal, față de de un an de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancționate aceste fapte, cum este în prezent;

În cazul faptelor înscrise în cazierul fiscal care sunt sancționate drept contravenții nerespectarea regimului produselor accizabile, acestea ar urma să fie scoase din evidență într-o perioadă de un an de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal, cu condiția achitării cuantumului amenzilor contravenționale, față de situația actuală în care acestea se scoteau din evidență într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancționate faptele, indiferent dacă a fost achitat sau nu cuantumul amenzilor;

Va fi modificată perioada de scoatere din cazierul fiscal al contribuabilului a faptelor sancționate ca infracțiuni, în sensul eliminării acestora după 5 ani de la data executării pedepsei, cu condiția să nu mai fi săvârșit fapte de această natură în perioada respectivă, față de prevederea actuală care are stabilită ca perioadă 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancționate aceste fapte.

În prezent, se află în vigoare Ordonanța Guvernului nr.75/ 2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, cu modificările și completările ulterioare, act normativ care va fi abrogat la intrarea în vigoare a ordonanței adoptate astăzi de Guvern”, se precizează în comunicatul Biroului de presă al Guvernului României. (ZCH NEWS)

Articolul precedentNoi reglementări de protecţie a consumatorilor
Articolul următorNoaptea cărţilor deschise la Humanitas
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.