0:00

Consilierii pietreni convocaţi… de îndată! Vezi de ce!, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă de îndată

Primarul Municipiului Piatra Neamţ

În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”; În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. (3) și (4), art. 63 alin. 1 lit. e), art. 68 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:

ART.1 – Se convoacă în sedinţă de îndată Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 09.06.2015 – ora 12:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8, cu următoarele proiecte ale ordinei de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1. HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr. 149/25.05.2015 – iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC

2. HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice , prin Compania Națională de Investiții ”CNI” S.A.”, a amplasamentului situat în str. Baltagului nr. 8 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Piața Centrală Sf. Gheorghe din municipiul Piatra Neamț; – iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC

3.HOTĂRÂRE privind înregistrarea în patrimoniul Municipiului Piatra Neamț a unui mijloc fix și predarea acestuia către Liceul cu Program Sportiv – iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU

Întrebări – Interpelări adresate executivului

ART. 2 – Secretarul Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei.

Articolul precedentUrcatul la volan cere tot mai mult curaj! Alcoolic!
Articolul următorS-a şi găsit înlocuitor pentru Mihai Floroaia!
ZCH News
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.