Consiliul Judeţean (CJ) Neamţ anunţă concurs de proiecte de management la Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”. Prima etapă a competiţiei a fost deja depăşită de pe… 13 aprilie, prin „aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concursul de proiecte de management; caietului de obiective; regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management întocmit conform regulamentului-cadru; calendarului concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă; actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs; bibliografiei; informaţiilor (privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia şi orice alte informaţii considerate necesare unei mai bune înţelegeri a cerinţelor concursului), prin afişare la sediul autorităţii şi al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii şi a instituţiei publice de cultură”.

Data limită pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs a fost stabilită pentru 7 mai, ora 16:00. Acestea se depun la sediul CJ Neamţ, camera 406, etajul 4, Direcţia de Management.

Calendarul concursului mai cuprinde următoarele repere: 8-9 mai: selecţia dosarelor; 10-18 mai: analiza proiectelor de management – prima etapă; 21 mai: aducerea la cunoştinţa candidaţilor a notelor obţinute în prima etapă a concursului şi afişarea rezultatelor la sediul autorităţii şi al instituţiei, precum şi pe paginile de internet ale acestora; 23 mai: susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă; 24 mai: aducerea la cunoştinţa candidaţilor şi la cunoştinţa publică, a rezultatului concursului prin afişarea acestuia la sediul autorităţii şi al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii şi a instituţiei publice de cultură.

„Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului, la registratura Consiliului Judeţean Neamţ, în conformitate cu prevederile capitolului IV din regulament; în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, prin grija autorităţii, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică prin afişare la sediul autorităţii şi al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii şi a instituţiei publice de cultură”, se mai precizează pe portalul CJ Neamţ.

Documentaţia de concurs, care este destul de stufoasă (105 pagini), poate fi consultată aici:

https://zch.ro/wp-content/uploads/2018/04/Carmen-Saeculare-concurs-proiecte-de-management.pdf

(M. CONSTANTINESCU)

Articolul precedentPremiul naţional pentru proză „Ion Creangă” – ediţia a II-a
Articolul următorReținut pentru o evaziune de 650.000 de lei
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.