0:00

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Neamţ – COMUNICAT, ZCH NEWS - sursa ta de informații

În scopul asigurării accesului liber şi neîngrădit la informaţii de interes public, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Neamţ a desfăşurat o acţiune de consiliere pentru operatorii economici care comercializeză produse de panificaţie pe teritoriul judeţului Neamţ.

Activitatea s-a desfăşurat  luni, 27 ianuarie 2014, orele 14,  la sediul CJPC Neamţ, cu participarea majorităţii operatorilor economici cu activitate de producţie, asfel încât informarea şi implicit implementarea prevederilor legale sa fie asigurată de la prima verigă în distribuţie.

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Neamţ – COMUNICAT, ZCH NEWS - sursa ta de informații

La data de 15.01.2014 a intrat în vigoare Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 392/2013 privind stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează produse de panificaţie pe teritoriul României,  modificat de Ordinul ANPC nr. 8/2014. Actul normativ prevede :

– Conform art.2 din Ordin se definesc în mod clar termenii specifici, respectiv :

Pâine = este produsul de panificaţie preparat dintr-un aluat obţinut din diferite sortimente de făina, utilizate în amestec ori singure, cu sau fără alte ingrediente, frământat cu apă, afânat prin fermentaţia drojdiei şi precopt/copt, inclusiv în stare congelată, dar la care nu s-au adăugat miere, ouă, brânză sau fructe, care are un conţinut de zahăr în substanţa uscată de maximum 5% din greutate şi grăsimi în substanţa uscată de maximum 5% din greutate şi care prezintă cantitatea netă de minimum 300 g, creşterea acesteia fiind permisă numai din 100 în 100 g ;

Specialităţi de panificaţie = sunt cornurile, chiflele, batoanele, covrigii, minibaghetele, franzeluţele şi împletiturile, care se încadrează în grupa produselor de brutărie care au compoziţia pâinii şi care prezintă cantitatea netă de maximum 150 de grame;

Aditivi alimentari- auxiliari tehnologici – conform preved. Regulamentului (CE) nr. 1.333/2008

Enzimă alimentară – definită conform art. 3 alin. (2) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.332/2008

– Conform art.3 din Ordin, nu se admite prezenţa coloranţilor în compoziţia produselor de panificaţie, cu excepţia E 150 a-d – zaharuri şi melase caramelizate – la pâinea din malţ.

– Conform prevederilor art.4, la comercializarea produselor de panificaţie neambalate pe teritoriul României, operatorii economici sunt obligaţi să afişeze în structurile de vânzare următoarele elemente :

– denumirea produselor,

– denumirea furnizorului,

– cantitatea netă/bucat,

– preţul de vânzare cu amănuntul, exprimat în lei/bucată,

– preţul pe unitatea de măsură, exprimat în lei/kg,

–  ingredientele cu efecte alergene

– Conform prevederilor art.5 , produsele de panificaţie neambalate sunt scutite de indicarea datei durabilităţii minimale, având în vedere că, prin natura lor, sunt comercializate în 24 de ore de la fabricaţie

– Conform prevederilor art. 6, produsele de panificaţie ambalate trebuie să prezinte prin etichetare următoarele elemente pentru asigurarea informării corecte, complete şi precise a consumatorilor:

– denumirea sub care se vinde produsul,

– lista cuprinzând ingredientele,

– cantitatea din anumite ingrediente,

– cantitatea netă,

– data durabilităţii minimale,

– condiţiile de depozitare,

– denumirea sau denumirea comercială şi sediul producătorului,

– o menţiune care să permită indicarea lotului,

– ingredientele cu efecte alergene

Etichetarea nutriţională este opţională.

La comercializarea produselor de panificaţie ambalate, operatorii economici sunt obligaţi să afişeze în structurile de vânzare următoarele elemente:

– denumirea sub care se vinde produsul;

– denumirea furnizorului;

– cantitatea netă/bucată;

– preţul de vânzare cu amănuntul, exprimat în lei/bucată;

– preţul pe unitatea de măsură, exprimat în lei/kg.

– Conform art. 8 din Ordin, produsele de panificaţie se comercializează în unităţi autorizate; în cazul magazinelor generale, pentru aceste produse  trebuie sa existe zone de expunere individualizate.

Acţiunea a avut un caracter interactiv, cu intervenţii pertinente din partea reprezentanţilor operatoriloe economci, ceea ce poate fi o garanţie a faptului că informarea completă, corectă şi precisă a consumatorilor va fi asigurată o dată în plus prin implementarea prevederilor acestui act normativ.

Comisar Şef Adjunct,

Vlad CIUREA

Articolul precedentBilanţul jandarmilor nemţeni pe 2013
Articolul următorInternet: nemţean, vând afacere profitabilă !