0:00

Bilanţul jandarmilor nemţeni pe 2013, ZCH NEWS - sursa ta de informații

Întreaga activitate desfăşurată de I.J.J. Neamţ în anul 2013, a avut drept coordonate centrale îndeplinirea sarcinilor reieşite din „Planul de acţiuni al I.G.J.R. pentru anul 2013”,  „Programul de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii Jandarmeriei Române în anul 2013” limitate însă la competenţele şi responsabilităţile unităţii şi „Planul de acţiuni al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Neamţ în anul 2013”.

Astfel, s-a urmărit realizarea obiectivelor stabilite în domeniul ordinii publice, protecţiei instituţionale, managementului resurselor umane, realizării unui suport logistic eficient, precum şi în ceea ce priveşte cooperarea interinstituţională.

Prezenţa activă a jandarmilor în viaţa comunităţilor locale, prin acţiunile desfăşurate cotidian, constituie principalul reper al statutului Jandarmeriei de forţă sigură, credibilă, stabilă şi eficientă a statului român. Profesionalismul şi principialitatea dovedite de jandarmi pe timpul misiunilor zilnice de combatere a faptelor antisociale ori asigurarea sau restabilirea ordinii publice, în misiunile de pază şi protecţie instituţională constituie elementele care ne-au adus un binemeritat prestigiu în cadrul forţelor de ordine şi siguranţă publică.

Asigurarea şi restabilirea ordinii publice

Pe timpul executării misiunilor de asigurare / restabilire a ordinii publice nu au fost înregistrate evenimente negative de genul tulburării grave a ordinii publice ori a unor confruntări violente între participanţii la manifestările publice şi forţele de ordine.

Prioritare au fost: creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului, crearea unui climat de ordine şi siguranţă publică  în întreaga zonă de responsabilitate.

I.J.J. Neamţ a executat un număr de 278 misiuni de asigurare a ordinii publice cu 1719  jandarmi. Detaliat misiunile de asigurare a ordinii publice executate în perioada analizată se prezintă astfel:

 • asigurarea ordinii publice la manifestările de protest: au fost executate 32 misiuni la care s-a folosit un număr de 239  jandarmi. Exemple: acţiunile de protest organizate de anumite persoane nemulţumite de proiectul minier Roşia Montană şi exploatarea gazelor de şist, pe raza municipiilor Piatra Neamţ şi Roman, Azochim Săvineşti – nemulţumiri legate de neplata drepturilor salariale, Asociaţiile de proprietari – nemulţumiri legate de creşterea preţului apei.
 • asigurarea ordinii publice la manifestările cultural artistice, religioase, promoţionale, caracterizate prin prezenţa unui public numeros: au fost executate 159 misiuni cu 783  jandarmi. Exemple: „Parada Măştilor” în oraşul Târgu Neamţ, „Zilele municipiului Piatra Neamţ”, „Zilele municipiului Roman”, „Zilele Cetăţii” organizate în oraşul Târgu Neamţ, „Ziua Marinei” organizată în oraşul Bicaz, zilele diferitelor comune, precum şi manifestările religioase prilejuite de sărbătoarea „Bobotezei” şi „Sfântul Ioan Botezătorul”, sărbătorile de „Paşti”, „Înălţarea Domnului”, „Izvorul Tămăduirii”, „Rusaliile”, hramul Mănăstirilor Bistriţa, Văratic, Sihla, Pângăraţi, Secu şi Sihăstria.
 • asigurarea ordinii publice la manifestările sportive desfăşurate pe stadioanele şi arenele sportive din judeţul Neamţ şi Baza Hipică „Col. Virgil Bărbuceanu” unde s-au desfăşurat mai multe competiţii de nivel european şi naţional: au fost executate 82  misiuni la care s-a folosit un număr de 680  jandarmi. Exemple: Amintim competiţiile fotbalistice internaţionale desfăşurate în zona de competenţă a I.J.J. Neamţ (fotbal: selecţionatele de tineret România – Irlanda, selecţionatele de seniori FC Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Tiraspol, Astra Giurgiu – Maccabi Haifa; volei masculin: România – Belarus). Misiunile s-au executat fără înregistrarea de evenimente negative.
 • Asigurarea ordinii publice pe timpul vizitelor oficiale: a fost executată 1 misiune cu 6 jandarmi faţă de 0 anul trecut;
 •   Asigurarea ordinii publice pe timpul referendumurilor / alegerilor: au fost executate 4 misiuni cu 11 jandarmi.

Acţiunile de intervenţie au avut ca scop rezolvarea cu operativitate a urgenţelor cetăţenilor urmărindu-se reducerea timpului de reacţie, modul de preluare a evenimentului până la prezentarea echipajelor de intervenţie la locul producerii acestuia, modul de realizare a cooperării între instituţiile specializate în intervenţie, condiţiile şi împrejurările în care se desfăşoară intervenţia, precum şi resursele avute la dispoziţie în momentul sesizării. I.J.J. Neamţ a executat un număr de 979 acţiuni de intervenţie, fiind folosit un număr de  2613. Detaliat acţiunile de intervenţie executate în perioada analizată se prezintă astfel:

 • intervenţii la solicitare „112”: au fost executate 352 intervenţii la care s-a folosit un număr de 1007 jandarmi;
 • intervenţii la alte solicitări telefonice: au fost executate 622 intervenţii la care s-a folosit un număr de 1581  jandarmi;

Participarea la menţinerea ordinii publice

În acest an au fost executate un număr de 3.162 misiuni la care s-au folosit 14.406 jandarmi. Detaliat misiunile de menţinere a ordinii publice executate în perioada analizată se prezintă astfel:

 • 668 misiuni de menţinere a ordinii publice în staţiunile montane Bicaz – Izvorul Muntelui, Durău, Vânători şi pe traseele turistice adiacente acestora, similar anului precedent;
 • 1183 patrule jandarmi – independente executate în diverse localităţi din mediul urban pentru combaterea fenomenului infracţional şi prevenirea actelor de violenţă;
 • 1260 patrule mixte în mediul urban pentru contracararea fenomenului contravenţional şi infracţional, asigurarea climatului de linişte socială, combaterea manifestărilor de violenţă şi restabilirea ordinii de drept;
 • 10 patrule jandarmi – independente executate în mediul rural pentru identificarea grupurilor de persoane cunoscute cu un comportament deviant, sau care prin acţiunile lor aduc atingere climatului de normalitate şi siguranţă civică;
 • 11 patrule mixte în mediul rural pentru asigurarea unui climat de securitate, creşterea siguranţei civice, prevenirea si combaterea fenomenului contravenţional si infracţional, garantarea si apărarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale;
 • 28 acţiuni în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar;
 • 2 acţiuni executate în pieţe, târguri, oboare şi alte zone de interes operativ – pentru depistarea si tragerea la răspundere a persoanelor care au comis fapte antisociale.

I.J.J. Neamţ colaborează cu autorităţile publice locale care au responsabilităţi în domeniul ordinii publice, cu organismele guvernamentale şi neguvernamentale, agenţii economici şi se sprijină pe concursul larg al cetăţenilor.

În anul 2013 au fost  executate un număr de 399 acţiuni la care s-a folosit un număr de 1.182 jandarmi. Parteneri ne-au fost: I.P.J. Neamţ, executorii judecătoreşti, Parchetul – D.I.I.C.O.T, organele administraţiei publice locale, organele silvice, I.T.M. Neamţ, I.S.U. Neamţ, Apa Serv, Garda de Mediu, ORI, organele piscicole.

Relaţiile de cooperare şi colaborare cu celelalte structuri din cadrul Sistemului de ordine publică, cu instituţiile administraţiei publice locale, cu societatea civilă şi cu mass-media sunt bune, existând o percepţie pozitivă asupra imaginii unităţii.

Toate activităţile de cooperare cu structurile MAI din judeţul Neamţ şi în special cu I.S.U. Neamţ şi I.P.J. Neamţ s-au desfăşurat, din punctul nostru de vedere, în condiţii bune, fără sincope şi disfuncţionalităţi de natură să impieteze asupra eficienţei dispozitivelor adoptate, situaţia operativă fiind gestionată corespunzător.

În perioada analizată au fost constatate 315 infracţiuni din care 241 independent şi 74 în comun cu poliţia. Astfel, independent, au fost  întocmite 211 dosare penale, mai mult cu 157 faţă de anul 2012, fiind constatate un număr de 241 infracţiuni faţă de 64 în perioada similară a anului 2012. Au fost depistaţi 258 de autori faţă de 70 în anul 2012.

Pe linia constatării contravenţiilor, în perioada analizată, elementele de dispozitiv au constatat şi aplicat 2.421 sancţiuni contravenţionale faţă de 2.396 în perioada similară a anului trecut, din care 1.075 amenzi contravenţionale şi 1.346 avertismente. Valoarea amenzilor aplicate este de 222.900 lei.

În vederea desfăşurării eficiente a activităţii de urmărire penală şi de judecată au fost executate un număr de 213 de mandate de aducere faţă de 154 în anul 2012, pentru fiecare fiind întreprinse măsuri de verificare în 48 de localităţi din judeţ cu folosirea unui număr de 362 jandarmi.

Se evidenţiază pe parcursul anului 2013 activităţile de prevenire organizate în cadrul campaniei „Jandarmeria pe înţelesul tuturor” în instituţiile de învăţământ din jud. Neamţ, remarcându-se cele două campionate de minifotbal din Municipiile Piatra Neamţ şi Roman. Acţiunile s-au desfăşurat în ideea de a atrage cât mai mult tinerii spre activitatea sportivă şi de a transmite în acelaşi timp, indirect, îndemnul de a fi fair-play, la şcoală, în societate, în viaţă în general.

Principalele direcţii de acţiune pentru anul 2014

 • Apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei prin participarea la menţinerea ordinii şi liniştii publice, asigurarea si restabilirea acesteia când a fost grav tulburată;
 • Eficientizarea sistemului integrat de acţiune  cu celelalte structuri ale M.A.I cu responsabilităţi în domeniul ordinii şi siguranţei publice;
 • Creşterea numărului dispozitivelor de patrulare în mediul urban şi rural şi reducerea timpului de intervenţie la evenimente;
 • Îmbunătăţirea  imaginii jandarmeriei în rândul comunităţii;
 • Ridicarea standardului de performanţă a lucrătorilor din cadrul I.J.J. Neamţ pentru a asigura creşterea calităţii serviciului poliţienesc;
 • Continuarea aplicării unui management modern, capabil să răspundă cu promptitudine la solicitările cetăţeanului;
 • Perfecţionarea pregătirii personalului şi omogenizarea procedurilor de intervenţie la nivelul subunităţilor.
Articolul precedentOpt societăți nemțene își așteaptă lichidatorii
Articolul următorComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Neamţ – COMUNICAT