0:00

Potrivit dispozițiilor art. XIX din O.U.G. nr. 32/2020, începând cu data de 31 martie 2020 ajutorul de deces se acordă, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu era asigurat ori pensionar la data decesului – după caz, doar pe baza următoarelor documente transmise fie cu serviciile poștale, fie în format electronic:

a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevăzut în Anexa 11 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, cu completările ulterioare;

b) copia certificatului de deces;

c) copia actului de identitate al solicitantului;

d) copia actelor de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, a actului care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar;

e) copia dovezii/declarației pe propria răspundere că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces;

f) copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani – dacă este cazul;

g) copia adeverinței care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii – dacă este cazul;

h) adeverința care atestă calitatea de asigurat în sistemul unitar de pensii publice, până la data decesului, eliberată și semnată de angajator – dacă este cazul.

Cererea, însoțită de documentele menționate anterior se poate transmite:

  • Prin intermediul serviciilor poștale – către Casa Județeană de Pensii Neamț –

Piatra Neamț, str. Calistrat Hogaș, nr.24, județul Neamț,

  • Scanat la următoarele adrese de e-mail:

ajutoare deces pensionari – [email protected], tel.contact – 0233210341;

ajutoare deces asigurați – [email protected], tel.contact- 0233215074 .

Menționăm că aceste prevederi încetează în termen de 60 de zile de la data încetării stării de urgență.

PLATA DREPTURILOR AFERENTE SE VA REALIZA PRIN MANDAT POȘTAL SAU ÎN CONT CURENT, ÎN FUNCȚIE DE OPȚIUNEA SOLICITANTULUI.

Casa Judeţeană de Pensii Neamţ

Biroul Comunicare, Relații Publice și Informatică

31 martie 2020

Articolul precedentRossal Târgu Neamţ: Anunţ important pentru utilizatorii non-casnici
Articolul următorNeamț: 352 persoane în carantină, peste 207.000 lei amenzi date la 77 de persoane
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.