pietricica turism

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu – Serviciul Contractare, Decontare din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Neamț. Concursul se organizează la sediul CAS, în 22 decembrie a.c. Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial. Candidații trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice. Totodată, candidații trebuie să aibă o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 2 ani.

(M.T.)