reclama autocenter

constantin tomsa

Realizarea unei lucrări, precum cea pe care o prezentăm acum cititorilor ziarului „Ceahlăul”, este materializarea unui proiect asupra căruia autorul s-a gândit mult timp şi a adunat material documentar de-a lungul multor ani. Mai întâi, a gândit îndelung asupra conţinutului: să fie un dicţionar literar?, unul al condeierilor?, al scriitorilor?, să includă publicaţii literare şi ştiinţifice sau de toate felurile?, să aibă în vedere un anumit criteriu valoric? (în funcţie de ce?), să se refere la o anumită perioadă de timp?, să includă autori dintr-un anumit spaţiu şi care anume? Şi multe, multe alte întrebări. O altă problemă a constituit-o şi încă mai căutăm: sub ce titlu să punem toată agoniseala noastră de câteva zeci de ani? În prezent, când facem publice preocupările noastre, ne aflăm în stadiul de finisare a lucrării şi considerăm că aceasta va putea fi încredinţată tiparului la mijlocul anului 2014. Întreprinderea noastră are ca scop cuprinderea marii majorităţi a celor care, din cele mai vechi timpuri (de la Pomelnicul de la Bistriţa, 1407, de exemplu) şi până astăzi (în anul 2012), prin strădania lor, au contribuit la crearea unei zestre culturale materializată în ceea ce numim curent carte, pe un teritoriu pe care în prezent îl numim convenţional judeţul Neamţ, dar având în vedere evoluţia acestei unităţii administrative în timp, când cuprindea teritorii care astăzi se află în alte judeţe, iar, în prezent, cuprinde şi o parte din fostul judeţ Roman. Lucrarea noastră, pe care, deocamdată, o numim provizoriu – „Cărţi şi autori din Ţinutul Neamţ (secolul al XV-lea – 2012)” – conţine mai multe tipuri de articole: autori (cronicari, scriitori, autori de scrieri bisericeşti, folclorişti, publicişti, traducători ş.a.), editori, scrieri anonime, publicaţii periodice (literare, culturale, cu pagină sau supliment literar), grupări şi societăţi literare sau culturale), case memoriale. Autorii incluşi au fost selectaţi pe baza mai multor criterii: autori născuţi şi trăitori în Neamţ, autori născuţi în Neamţ şi stabiliţi în alte zone geografice, autori născuţi în alte localităţi şi stabiliţi în Neamţ, autori care au trăit o perioadă de timp în Neamţ, fiecare fiind autorul cel puţin a unei cărţi publicate. Articolele diferă ca dimensiune, în funcţie de opera autorului, de documentaţia de care a dispus autorul acestui volum şi sunt alcătuite din: biografia, comentariul operei şi bibliografie. Biografia cuprinde: informaţii despre familie, studii, formaţie intelectuală, debutul publicistic şi editorial, pseudonim(e), colegi de generaţie, implicare socială, colaborarea în publicaţii periodice, prezentarea operei, în ansamblu, inclusiv aprecierile noastre. Bibliografia are două părţi componente: opera (în volum şi în periodice), referinţe (din periodice, cu indicarea titlului publicaţiei a nr. şi a anului, ex, RL.: * 5/2011; din volume: antologii, istorii ale literaturii etc.) şi un fragment dintr-un text critic. Informaţia pe care o oferim se opreşte la sfârşitul anului 2012.  Corpul de articole al dicţionarului este precedat de: o listă de abrevieri uzuale, la care am adăugat nume de localităţi, de instituţii şi asociaţii centrale şi locale;  o bibliografie (a. enciclopedii, dicţionare, istorii literare, monografii, studii, ediţii, într-o formă abreviată transparent; b. arhive, periodice, culegeri, antologii, pentru care am folosit siglele formate din majuscule). Menţionăm, în mod special, că am preluat şi am adaptat la specificul lucrării noastre normele lexicografice folosite în redactarea Dicţionarului general al literaturii române I-VII, Academia Română, Ed. Univers Enciclopedic, 2004 – 2009. Suntem conştienţi că nu am reuşit să includem pe toţi autorii din categoriile pe care le-am amintit, pe unii, din neştiinţa noastră, pe unii din lipsa materialului documentar, pe alţii, care nu au răspuns chestionarului pe care l-am difuzat. Suntem convinşi că cei care vor continua întreprinderea noastră, în viitor, vor completa în mod fericit această lucrare pe care o considerăm, cu toată modestia, un material ce vine să completeze un gol dintr-un domeniu important al vieţii spirituale de pe aceste locuri.

Constantin TOMŞA

Articolul precedentSărbătoare dublă la Târgu Neamţ
Articolul următorNoroiul, stăpânul carosabilului