camera comert 02

Camera de Comerț și Industrie a județului Neamț în parteneriat cu Asociatia „Ecoforest” Neamț, Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și Instituția Prefectului Județului Neamț, implementează începând cu data de 01.10.2013, pe durata a 12 luni, proiectul ”Stabilirea unui parteneriat pentru realizarea unei scheme de garantare pentru tineret în Neamț – România”. Proiectul este finanțat de UE în cadrul acțiunii  pregătitoare ”Youth Guarantee”, VP/2012/012 aprobat prin acordul de finanțare VS/2013/0225. Prin proiect se urmărește atingerea următoarelor obiective: constituirea unui parteneriat activ la nivelul județului Neamț pentru activități durabile de sprijinire a tinerilor care părăsesc sau urmează să părăsească sistemul institutional de protecție, în vederea integrării socio-profesionale; elaborarea unei Metodologii care va constitui o “schemă de garantare pentru tineret”, aplicabilă pentru grupul țintă selectat; punerea în practică, testarea pilot a Metodologiei de pregătire în vederea integrării pe piața muncii a grupului țintă, prin abordari inovative și sustenabile în cadrul  unui experiment pilot aplicat la scara mică, într-un studiu de caz. Grupul țintă îl reprezintă 100 tineri cu vârste între 16 și 24 ani care au părăsit sau urmează să părăsească sistemul de protecție instituționalizat din județul Neamț, din care se vor selecta 14 tineri pe baza unor criterii stabilite prin metodologia pentru aplicarea schemei pilot ”Garanție pentru tineret”. Acești tineri vor participa la două cursuri de formare profesională în ocupatii cerute pe piata muncii, urmând să efectueze stagii de practica la agenti economici din judetul Neamt. Lansarea proiectului va avea loc în sala ”Ion Creangă” a Consiliului Județean Neamț, în data de 28.11.2013, orele 11. (Z.C.H.)