Elevii care au susținut evaluarea națională în perioada 19-22 iunie vor afla notele obținute miercuri, 28 iunie. Rezultatele vor fi afișate – până la ora 14 – la școlile unde s-a organizat examenul și pe site-ul evaluare.edu.ro. Nici anul acesta nu vor fi publicate numele elevilor, ci doar codurile pe care fiecare le-a primit la înscrierea la examen. Pentru a afla nota de pe site-ul dedicat, elevul trebuie să introducă acest cod, ce include numele și prenumele, codul numeric personal și județul. Notele sunt afișate anonimizat și la avizierele școlilor.

Calendarul publicării notelor la evaluarea națională și admiterii la liceu, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiContestațiile se pot depune în aceeași zi, între orele 16-19 și a doua zi, 29 iunie, între orele 8-12. Formularul tip, care conține și mențiunea privind faptul că în urma recorectării nota inițială se poate modifica în plus sau în minus, se completează și se semnează de candidat și de un părinte sau reprezentant legal. Contestațiile se pot transmite electronic, caz în care este nevoie de semnătură electronică și personal la secretariatele școlilor unde s-a organizat examenul. Soluționarea contestațiilor se va face în perioada 29 iunie – 4 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate la școli și pe site-ul evaluare.edu.ro în ziua de 4 iulie.

Admiterea la liceu începe cu anunțarea ierarhiei mediilor pe fiecare județ, în data de 5 iulie. Este primul an în care media de admitere este formată doar din media la evaluare națională, fără media pe gimnaziu. Departajarea elevilor cu medii egale, pentru repartizarea computerizată la liceu, se va face în primul rând după nota la română – indiferent de opțiunea elevului, apoi după nota la matematică, la limba maternă și în final după media de gimnaziu.

Calendarul admiterii continuă cu următoarele etape:

-6-7 și 10-14 iulie 2023: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere

-6-7 și 10-14 iulie 2023: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată

-17 iulie 2023: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în  aplicația informatică centralizată. Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București

-17 iulie 2023: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată

-18 iulie 2023: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională

-18 iulie 2023: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată

-19 iulie 2023: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal. Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București

-20 – 25 iulie 2023: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

25 iulie 2023: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere

-26-28 iulie 2023: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată

 

C.I.

Articolul precedentUn șofer începător a provocat un accident cu patru victime
Articolul următorFOTO. Accident grav pe DN2 între o autocisternă plină cu GPL și un TIR. Traficul spre Suceava este deviat prin Târgu Neamț