pietricica turism
Pentru cei care susțin Bacalaureatul în acest an, pe site-ul subiecte2018.edu.ro,au fost publicate modele de subiecte pentru probele orale, dar și pentru cele scrise.
Una din cele mai importante modificări ale examenului de Bacalaureat din acest an este că, spre deosebire de anii anteriori, probele orale se vor desfășura în luna februarie, în timpul anului școlar, iar lucrările scrise vor fi corectate de profesori online, acasă sau în centrul de corectare.
Modelele de subiecte pentru Bacalaureat 2018 ”au fost concepute în concordanță cu programele în vigoare ale examenului, astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea de analiză, de sinteză, de generalizare și de abstractizare a candidaților”, potrivit oficialilor din Educație, iar în structura lor nu au fost operate modificări, comparativ cu 2017. De asemenea, ”vizează cuprinderea echilibrată a materiei studiate, solicitându-se demonstrarea competențelor prevăzute în programele de examen, respectiv încadrarea în timpul prevăzut de metodologie pentru rezolvarea sarcinilor de lucru”.
MODELE pentru probele de certificare competențe se găsesc aici.
MODELE pentru probele scrise – aici.

https://zch.ro/wp-content/uploads/2018/01/A_romana_oral_var_model.pdf

Calendar Bacalaureat 2018

Sesiunea iunie-iulie 2018

29 ianuarie-2 februarie 2018 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
25 mai 2018 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

12 -13 februarie 2018 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
14 -15 februarie 2018 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
16 , 19-20 februarie 2018 Evaluarea competențelor digitale – proba D
21 -22 februarie 2018 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională – proba C
25 iunie 2018 Limba și literatura română – proba Ea) – proba scrisă
26 iunie 2018 Limba și literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă
27 iunie 2018 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă
28 iunie 2018 Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – proba scrisă
4 iulie 2018 Afișarea rezultatelor (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00-16,00)
5-8 iulie 2018 Rezolvarea contestațiilor
9 iulie 2018 Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2018

10 -13 iulie 2018 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen
27 iulie 2018 Înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe
20 august 2018 Limba și literatura română – proba Ea) – proba scrisă
21 august 2018 Limba și literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă
22 august 2018 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă
23 august 2018 Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – proba scrisă
24 , 27 august 2018 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
28 august 2018 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
29 -30 august 2018 Evaluarea competențelor digitale – proba D
30 -31 august 2018 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională – proba C
1 septembrie 2018 Afișarea rezultatelor (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00-16,00)
2-5 septembrie 2018 Rezolvarea contestațiilor
6 septembrie 2018 Afișarea rezultatelor finale

La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene sau din proprie inițiativa, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în situații excepționale, prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor. (ZCH News)