bacalaureat

Absolvenții de liceu au ziua ocupată cu examenul de limbă străină. Proba, în sine, nu se anunță cu emoții foarte mari, dar este importantă prin prisma influenței pe care o poate avea în viitorul elevilor. Practic, indiferent că primesc calificativul „începător” sau pe cel de „experimentat”, candidații vor depăși această probă. Mai important este pentru angajatori, în special cei dornici să angajeze persoane ce vorbesc fluent cel puțin o limbă străină.

Examenul de competențe în limbi străine se încheie vineri, 28 iunie, după ce toți elevii înscriși au trecut prin proba orală și o probă de înțelegere a unui text audiat, în limba de circulație internațională pe care au ales-o singuri, pornind de la ce au studiat în liceu, indiferent de nivel (normal, intensiv, bilingv ori dacă a fost disciplină obligatorie sau opțională).

În prima parte a examinării, elevul va extrage un bilet și va trebui să elaboreze răspunsurile, având la dispoziție 10-15 minute. Cei doi profesori de specialitate care compun comisia de examinare pot interveni cu întrebări, ajutătoare sau doar suplimentare.

Spre deosebire de proba de la Limba Română, evaluarea competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională se face și printr-o probă scrisă, care presupune înțelegerea unui text audiat și rezolvarea cerințelor. Candidații vor asculta un text, înregistrat pe o casetă sau pe un CD. Audiția se face de două ori, timp în care elevii încep deja să lucreze la rezolvare. Când expiră timpul alocat, se predau lucrările, în stadiul în care se află. Nu se prelungește timpul stabilit inițial.

Ultimii trei candidați rămân în sală până se predă cea din urmă lucrare.

Rezultatul evaluării nu se cuantifică în note sau verdicte de tipul ”admis/ respins”, ci într-un nivel de competență (corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi), care va fi înscris pe diploma de bacalaureat și pe un certificat de competență specific.

Singurii care scapă de proba aceasta sunt elevii care și-au demonstrat deja buna cunoaștere a limbilor străine, pe la olimpiade internaționale sau alte întreceri recunoscute, și s-au întors de acolo cu patalama doveditoare. Lor li se echivalează rezultatele obținute.

5.164 de candidați s-au înscris la bacalaureat anul acesta în Neamț.

Marian TEODOROF

Articolul precedentDupă minivacanța de Rusalii: Județul se întrunește în ședință
Articolul următorPerformanță în tehnologie: România, Neamț, Ruseni