demografie

Documentele recente depistate la Arhivele Statului din Piatra-Neamţ – în special statistici – prezintă importante informaţii cu privire la unele aspectele evoluţiei demografice pe aceste meleaguri. Astfel, populaţia actualului judeţ Neamţ a evoluat de la 200.204 locuitori în 1859, la 255.598 în 1899, din totalul de 3.864.848, respectiv 6.912.520, cât avea România în anii amintiţi. Interesantă este şi densitatea populaţiei la 1899. Dacă la nivelul întregii ţări densitatea era de 45 de locuitori pe km2, la o populaţie de 5.912.520 pe 131.354 km2, fostul judeţ Neamţ ocupa locul 23 din cele 32 de judeţe ale ţării, cu o densitate de 36 locuitori pe km2, iar fostul judeţ Roman, locul opt, cu 51 locuitori pe km2 (pe primul loc în ţară era fostul judeţ Ilfov). Populaţia urbană era repartizată la 1899 astfel: 17.391 la Piatra-Neamţ, 14.019, la Roman şi 8.578 la Târgu-Neamţ. În mediul rural, numărul populaţiei era de 215.610 de locuitori. Din totalul de 255.598, cât reprezenta populaţia acestui colţ de ţară la sfârşitul secolului trecut, 126.602 erau bărbaţi, iar 128.956 femei, deci un plus de 2.394 din partea sexului frumos. Foarte interesante sunt şi datele statistice pe vârste. Astfel, până la 7 ani, era un număr de 52.455 de locuitori, între 8 şi 14 ani; 40.477, între 15 şi 20 ani; 31.525, între 21 şi 40 ani; 70.350, între 41 şi 70 ani, 55.548 şi peste 70 ani, 5.243 locuitori. Constatarea cea mai deosebită este aceea a numărului mic de locuitori peste vârsta de 70 de ani, urmare a condiţiilor grele de viaţă şi a slabei asistenţe medicale. Din totalul populaţiei, doar 58.670 ştiau să scrie şi să citească, 216.928 fiind analfabeţi. Numărul cel mai mare de neştiutori de carte era în mediul rural, 189.845 din totalul de 215.610 de locuitori. La toate acestea, se adaugă şi cei 1.213 de infirmi. (Prof. Gh. RADU)