pietricica turism

SC ROSSAL SRL ROMAN, în calitate de operator al serviciului de salubrizare, vă informează că, începând cu data de 01.07.2019, se modifică prețurile astfel:

1. Utilizatori casnici: 11,39 lei/pe persoană/lună (fără TVA);

2. Utilizatori non-casnici: 371,66 lei/tonă (fără TVA).

În consecință, vă asteptăm la sediul nostru din Târgu Neamt, str. Ștefan cel Mare nr. 48 B, în vederea încheierii actului adițional.

Neprezentarea dumneavoastră se consideră acceptate tacită și nu poate constitui motiv de refuz la plata facturilor ulterioare.

CONDUCEREA SC ROSSAL SRL