Curtea de Apel Iaşi

Curtea de Apel Iaşi organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a două posturi de consilier, câte unul la Tribunalul Iaşi şi Tribunalul Vaslui.

Postul de la Tribunalul Iaşi presupune: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul economic; vechime minimă: 5 ani în specialitatea studiilor economice necesare exercitării funcţiei publice; cunoştinţe de operare în domeniul informatic (pachetul de programe Microsoft Office, Outlook, utilizare internet).

Postul de la Tribunalul Vaslui presupune: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul economic; vechime minimă: 9 ani în specialitatea studiilor economice necesare exercitării funcţiei publice; cunoştinţe de operare în domeniul informatic (pachetul de programe Microsoft Office, Outlook, utilizare internet).

Termenul limită de depunere a dosarelor a fost stabilit pentru 24 octombrie. Pe data de 9 noiembrie, de la ora 10:00, are loc proba scrisă, iar pe data de 11 noiembrie, de la ora 12:00, interviul. (ZCH NEWS)