Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a anunţat că va înregistra din oficiu în scopuri de TVA anumite categorii de contribuabili. Este vorba despre persoanele impozabile a căror cifra de afaceri a depăşit 220.000 lei şi care nu au solicitat înregistrarea, potrivit unui comunicat remis de instituţia naţională remis.

Codul Fiscal le permite inspectorilor ANAF sa aplice procedura. Legea spune ca atunci cand o persoană este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA şi nu solicită înregistrarea, organele fiscale competente vor înregistra persoana respectivă din oficiu. Selectarea contribuabililor aflaţi în această situaţie se va realiza în baza informaţiilor declarate de aceştia în situaţiile financiare semestriale/anuale, declaraţiile fiscale şi alte documente depuse de contribuabili sau pe baza constatărilor organelor de inspecţie fiscală.

Fiscul are metode de inregistrare si pentru persoanelor fizice. In acest caz, selecţia se va face ţinând cont inclusiv de veniturile sau câştigurile care nu fac obiectul declarării de către beneficiar, în baza informaţiilor transmise prin declaraţiile informative de către plătitorii de venit (din declaraţia 205 referitoare la venituri cu impunere finală din: drepturi de proprietate intelectuală, contracte-convenţii civile, expertiza contabilă şi tehnică, arendare, alte surse, din lichidarea unei persoane juridice etc.).

Pentru situaţia în care înregistrarea din oficiu se impune pe baza constatărilor organelor de inspecţie fiscală, din care rezultă că persoana impozabilă supusă inspecţiei fiscale nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare în scopuri de TVA, nu se mai procedează la notificarea contribuabilului, acesta luând la cunoştinţă despre această obligaţie din documentele emise de organele de inspecţie fiscală. (I.H.S.)

Articolul precedentCadouri pentru primari de la 1 iulie
Articolul următorPandurii – Ceahăul 1-1 (0-1)