iftime petrariu garda mediu

După îndelungi adrese oficiale trimise de redacția Ziarului Ceahlăul marcă înregistrată și la mai bine de două săptămâni de la începutul lui 2014 a sosit pe adresa de e-mail și bilanțul de activitate mult așteptat al Gărzii de Mediu Neamț. Mai jos îl puteți citi în varianta integrală:

“Urmare a emailului dumneavoastră prin care ne solicitați informații privind raportul de activitate al Comisariatului Județean al Gărzii de Mediu Neamț pentru anul 2013, vă transmitem următoarele:

–         În anul 2013, la nivelul CJ Neamț al GNM și-au desfășurat activitatea ca personal executiv 11 comisari care au efectuat un număr total de 440 de inspecții planificate la obiectivele cu impact semnificativ asupra mediului de pe teritoriul județului incluse în planul anual de controale.

–         Numărul inspecțiilor neplanificate realizate în 2013 a fost de 679 și ele au acoperit practic toată gama de acțiuni prevăzute de HGR nr. 1005/2012 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu, respectiv: verificarea respectării condițiilor impuse prin actele de reglementare, inspecții în urma autosesizării GNM, verificarea reclamațiilor și sesizărilor primite la GNM-CJ Neamț, identificarea de obiective noi, controale tematice, inspecții pentru reglementare, inspecții pentru verificarea realizărilor măsurilor impuse la controalele anterioare, inspecții pentru verificarea unor incidente/accidente cu impact semnificativ asupra mediului, controale efectuate în comun cu alte autorități – Sistemul de Gospodărire a Apelor, Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul de Jandarmi al județului Neamț, Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, ISU Neamț, Autoritatea de Sănătate Publică, DSVSA Neamț, Biroul Județean de Poliție Transporturi Neamț, etc.

–         Sintetizând, în anul 2013 au fost realizate în total 1119 acțiuni de inspecție și control, adică o medie de 102 controale/comisar/an.

–         În ceea ce privește controalele tematice, acestea au reprezentat, ca pondere, aproximativ 30 % din totalul inspecțiilor neplanificate derulate în anul precedent. Principalele subiecte abordate pe parcursul anului 2013 în cadrul acestui tip de acțiuni, care a cuprins 16 tematici diferite de inspecție și control, sunt rezumate mai jos:

–         Controale privind starea de salubritate a localităților, a cursurilor de apă și a căilor de comunicație de pe raza județului Neamț, desfășurate în colaborare cu reprezentanții SGA Neamț

–         Verificarea stării de salubritate a acumulărilor din baraje

–         Verificarea modului de respectare a HG 322/2013 privind restricțiile de utilizare a unor substanțe chimice periculoase în echipamentele electrice și electronice

–         Verificarea modului de respectare a legislației specifice privind VSU (vehiculele scoase din uz)

–         Verificarea depozitelor de deșeuri nepericuloase din zonele urbane

–         Verificarea agenților economici care desfășoară activități de stocare temporară, depozitare finală a deșeurilor periculoase (colectori, valorificatori, eliminatori)

–         Acţiuni de prevenire a incendiilor de vegetaţie ierboasă şi forestieră

–         Verificarea respectării legislaţiei specifice la agenţii economici titulari de activitate şi prestatori de servicii în domeniul exploatării masei lemnoase

–         Controale la şantierele de construcţii din judeţ, pentru verificarea respectării directivei referitoare la valorile limită pentru pulberi în suspensii şi a calităţii aerului înconjurător privind monitorizarea şi raportarea emisiilor în aer provenite de la surse staţionare şi mobile

–         Verificarea activităţii administratorilor şi custozilor siturilor Natura 2000 din judeţ

–         Verificarea staţiilor de epurare orăşeneşti

–         Verificarea respectării prevederilor privind transferurile de deşeuri atât la valorificatori, cât şi la comercianţi

–         Verificarea activităţilor de extracţie a materialelor minerale din albiile cursurilor de apă

–         Verificarea stadiului conformării operatorilor de profil cu prevederile directivei privind Instalaţiile Mari de Ardere

–         Verificarea depunerii la termenul legal stabilit a declaraţiilor privind obligaţiile specifice de plată la Fondul pentru Mediu

–         Verificarea activităţii operatorilor economici care desfăşoară activităţi de colectare a deşeurilor metalice feroase şi neferoase şi care se sustrag de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prevăzute de legislaţia aplicabilă Fondului pentru Mediu

–         Pe parcursul anului 2013 au fost verificate şi s-a răspuns în termenul legal la 172 de sesizări. La controalele efectuate au fost aplicate 90 de sancţiuni contravenţionale principale (39 de avertismente şi 51 de amenzi contravenţionale), 9 sancţiuni complementare (4 suspendări de activitate şi 5 desfiinţări de lucrări efectuate fără acte de reglementare în domeniul mediului) şi o sesizare penală. Valoarea totală a amenzilor aplicate în 2013 a fost de 858.500 lei. Persoanelor juridice le-au fost aplicate un număr de 71 de sancţiuni contravenţionale principale (36 de amenzi şi 35 de avertismente contravenţionale) iar persoanelor fizice le-au fost aplicate 19 sancţiuni contravenţionale (15 amenzi şi 4 avertismente contravenţionale).

–         Faptele sancţionate în 2013 au vizat, în bună măsură, ca şi în anul precedent, problematica gestionării deşeurilor constatându-se, în continuare, la nivelul agenţilor economici şi al autorităţilor administraţiei publice locale şi chiar în cazul unor persoane fizice, deficienţe privind gestionarea deşeurilor şi activitatea de salubrizare a localităţilor. Autorităţilor publice locale le-au fost aplicate un număr de 9 sancţiuni contravenţionale: 5 amenzi în valoare de 55.000 lei şi 4 avertismente contravenţionale pentru deficienţe în ceea ce priveşte activitatea de salubrizare a localităţilor.

–         Majoritatea sancţiunilor au fost aplicate pentru neconformităţi de genul:

–         Lipsa formularelor tip de încărcare descărcare deşeuri prevăzute de legislaţia în vigoare, în baza cărora se realizează colectarea, transportul, eliminarea şi controlul deşeurilor nepericuloase şi a deşeurilor periculoase – au fost aplicate 4 amenzi în valoare de 45.000 de lei şi un avertisment contravenţional

–         Funcţionarea fără autorizaţie de mediu – au fost aplicate 7 amenzi de 205.000 şi 3 avertismente contravenţionale, de asemenea s-au dispus şi 5 sancţiuni complementare de suspendare a activităţii

–         Nerespectarea condiţiilor impuse în actele de reglementare

–         Depozitarea de deşeuri în locuri neautorizate

–         Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor lemnoase

–         Deficienţe privind evidenţa gestiunii deşeurilor (date eronate, incomplete sau chiar absenţa documentelor de evidenţă a gestiunii deşeurilor)

–         Nerespectarea normelor de protecţie a mediului în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor reciclabile

–         Nerealizarea unor măsuri stabilite la controalele anterioare – au fost aplicate 6 amenzi în valoare de 145.000 de lei şi 3 avertismente contravenţionale, de asemenea s-au dispus şi 5 sancţiuni complementare de desfiinţare de lucrări efectuate fără acte de reglementare în domeniul mediului

–         Executarea de lucrări fără obţinerea actelor de reglementare în domeniul protecţiei mediului

–         Depăşiri ale limitelor maxime admise pentru emisiile de noxe în atmosferă – o amendă în valoare de 100.000 lei şi un avertisment contravenţional

–         Evacuarea de ape uzate neepurate – au fost aplicate 2 amenzi în valoare de 100.000 lei şi un avertisment contravenţional

–         Nedepunerea sau depunerea de declaraţii incomplete la Fondul pentru Mediu – au fost aplicate 4 amenzi în valoare de 8.000 de lei şi un avertisment contravenţional.

Alte categorii de acţiuni derulate de comisarii din cadrul CJ Neamţ al GNM pentru realizarea cărora s-a alocat o pondere de maximum 20 % din timpul efectiv de lucru al anului 2013, s-au concretizat în:

–         Participări la proiecte (GNM CJ Neamţ a sprijinit acţiunile de voluntariat şi proiectele de voluntariat de mediu, participând activ la acţiunile de educare şi conştientizare a tinerilor privind protecţia mediului înconjurător în cadrul următoarelor proiecte: “Eu, tânărul european” – derulat de CREED România, “Salvaţi natura de la dezastru” – coordonat de Eco Şcoala Boboieşti-Pipirig, “Let`s Do it Romania” – coordonat de Asociaţia Sens Civic, “Mediu protejat – Viitor asigurat” derulat de Centrul Comunitar de Resurse Răuceşti. De asemenea, GNM CJ Neamţ a participat la jurizarea proiectelor de mediu în cadrul primei ediţii a Galei Voluntariatului Nemţean desfăşurată la Piatra Neamţ

–         Seminarii organizate de instituţiile de învăţământ cu care GNM CJ Neamţ are încheiate parteneriate (Colegiul Naţional Petru Rareş, Liceul teoretic Vasile Sav, Colegiul Naţional Roman Vodă)

–         Elaborare de lucrări de sinteză şi raportări

–         Participări la procedura de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului în cadrul Comisiilor de Analiză Tehnică

–         Elaborarea de documente pentru instanţele de judecată unde au fost depuse plângerile la contravenţiile aplicate.

Raportat la Planul anual de controale aprobat de către Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu, Comisariatul Judeţean Neamţ şi-a îndeplinit în proporţie de 102% obiectivele trasate pentru anul 2013. “

VA URMA

Ioana HAGI-STAN

Articolul precedentPavele? Mofturi, bre!
Articolul următorSe eliberează ringul? Și cu banii luați și cu sufletul în Rai