reclama autocenter

ajofm neamt sediu

* “Nu s-au respectat prevederile articolelor 85 şi 86 din legea 76/2002”, se precizează în răspunsul, cel puţin ambiguu, al AJOFM Neamţ

* respectivele articole de lege cuprind zeci de aliniate şi subpuncte

Ziarul Ceahlăul, marcă înregistrată, şi-a luat angajamentul în faţa dv. că va face lumină în cazul fondurilor acordate unor societăți din Neamț de către AJOFM şi care fie nu și-au îndeplinit obligațiile, fie le-au primit pe baza unor date care nu corespundeau realității. După lupte seculare care au durat… câteva luni, am primit, în fine, la o altă cerere de informații, un răspuns în batjocură atunci când am întrebat despre natura debitelor cele mai mari pe care le are de recuperat AJOFM. În total, sunt 37 de astfel de societăţi care figurează acum cu datorii şi care se văd nevoite să înapoieze banii primiţi. Dintre ele, noi am selectat 13, care aveau cele mai mari debite. Și am întrebat cum s-a ajuns la aceste sume importante.

Răspunsul în doi peri

“Având în vedere adresa prin care aţi solicitat informaţii cu privire la natura debitelor cu care sunt înregistrati 13 agenţi economici, vă comunicam faptul ca 11 dintre aceştia nu au respectat prevederile art 86 din Legea 76/2002, privind acordarea de credite, iar 2 agenţi economici respectiv SC Amadia Tex SRL si SC Ella Forest SRL, nu au respectat prevederile art 85 din aceeaşi lege.”

Semnează Chirilă director și Chirilă, purtător de cuvânt.

Ce spun mai exact aceste articole?

Să le luăm pe rând.

În Art 86 din legea 76/2002, încălcat de 11 societăţi din cele 13 menţionate de noi, se precizează următoarele:

(1) Pentru crearea de noi locuri de muncă prin înfiinţarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, precum şi activităţi independente desfăşurate de persoane fizice autorizate se pot acorda, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, credite în condiţii avantajoase.

(2) Creditele se acordă în baza unor proiecte de fezabilitate, proporţional cu numărul de locuri de muncă ce vor fi create, pentru o perioadă de cel mult 3 ani, pentru investiţii, inclusiv perioada de graţie de maximum 6 luni şi, respectiv, un an pentru asigurarea producţiei, cu o dobândă de 50% din dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României.

(3) În judeţele în care rata medie anuală a şomajului s-a situat peste rata medie anuală a şomajului pe ţară, comunicată de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, creditele se acordă în anul calendaristic următor cu o dobândă de 25% din dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României.

(4) Beneficiază de credite, în condiţiile legii, cu dobânda prevăzută la alin. (3) şi persoanele în vârstă de până la 30 de ani, care au statut de student pentru prima dată şi urmează studiile la cursuri de zi la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, autorizată sau acreditată, în condiţiile legii.

(5) Creditele prevăzute la alin. (4) se acordă studenţilor care înfiinţează sau dezvoltă, individual ori împreună cu alţi studenţi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (4), întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau care desfăşoară o activitate economică în calitate de persoană fizică autorizată.

(6) În cazul în care în perioada pentru care a fost acordat creditul intervine cesionarea sau înstrăinarea parţială ori totală, prin orice modalitate, a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute de beneficiarii de credite prevăzuţi la alin. (4) către alte persoane decât cele din categoria menţionată, aceştia sunt obligaţi să achite o sumă egală cu diferenţa dintre dobânda prevăzută la alin. (2) şi cea prevăzută la alin. (3).

(7) Beneficiarii de credite acordate în condiţiile prevăzute la alin. (2)-(4) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă cel mult 249 de angajaţi şi/sau membri cooperatori cu raporturi de muncă sau de serviciu;

b) activitatea de bază să se realizeze în producţie, servicii sau în turism;

c) pe cel puţin 60% din numărul locurilor de muncă nou-create prin înfiinţarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii ori de unităţi cooperatiste să fie încadrat personal provenind din rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă;

d) personalul încadrat în condiţiile prevăzute la lit. c) să fie menţinut în activitate cel puţin 3 ani;

e) locurile de muncă avute în vedere la acordarea de credite în condiţiile alin. (2)-(4) să nu fie locurile de muncă vacante, rezultate în urma încetării raporturilor de muncă a unor angajaţi în ultimele 12 luni premergătoare încheierii contractului de creditare.

(8) Şomerii care se obligă să înfiinţeze întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau care desfăşoară o activitate economică în calitate de persoane fizice autorizate au prioritate la obţinerea creditelor în condiţii avantajoase.

În cazul SC AMADIA TEX SRL si SC ELLA FOREST SRL, AJOFM Neamţ precizează că nu au fost respectate prevederile art 85 ale aceleiaşi legi, care prevăd următoarele:

(1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

(2) De facilităţile prevăzute la alin. (1), cu excepţia scutirii de la plata contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj, datorată de angajator pentru persoanele respective, beneficiază şi angajatorii care, în raport cu numărul de angajaţi, şi-au îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum şi angajatorii care nu au această obligaţie legală, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap şi le menţin raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani.

(3) Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2), anterior termenului de 18 luni, sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă sau de serviciu anterior termenului menţionat, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2).

(5) Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

(6) Nu beneficiază de facilităţile prevăzute la alin. (1), (2) şi (5) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevăzute la aceste alineate.

Sigur că precizările pe care AJOFM Neamţ ni le-a oferit nu sunt, nici de această dată, suficiente. Sigur că dacă vom îndrăzni să mai cerem o dată un caracter explicit al informaţiilor pe care vrem să le primim va trebui să aşteptăm. Să mai aşteptăm.  Acum, nouă şi dv, nu ne rămâne decât să speculăm, să ne imaginăm, sau să alegem pur şi simplu la întâmplare un fragment din articolul de lege pe care se presupune că l-au încălcat 13 dintre societăţile debitoare AJOFM Neamţ.

Ioana HAGI-STAN

Societățile cu debite, în ordine alfabetică

1.    AGET IMPACT SRL – 72.054 LEI

2.    ALNIRA SRL – 199.760 LEI

3.    AMADIA TEX SRL – 47.542 LEI

4.    BADY STAR SRL – 11.303 LEI

5.    BIOVET SRL – 57.499 LEI

6.    CFT CONFEXIM SRL – 10.741 LEI

7.    ELLA FOREST SRL – 11.870 LEI

8.    HANDARIC OLGA`S SRL – 48.333 LEI

9.    INDEX MEDIA SRL 28.021 LEI

10. IRINLIV SRL – 47.777 LEI

11. LIV CONFEX SRL – 10.277 LEI

12. POLIFIL SRL – 38.325 LEI

13. REMIX MOB SRL – 174.147 LEI

Articolul precedentC. D. Gheorghiu-profesorul care a pus bazele educației fizice moderne
Articolul următorDe sâmbătă, la Galeriile “Lascăr Vorel” Gheorghe Vadana, din nou pe simeze