pietricica turism

ACTUALIZARE 16.10: S-au afișat rezultatele. Vezi mai jos.

ACTUALIZARE ORA 13.30: Ministerul anunță că rezultatele repartizării vor fi afișate în intervalul orar 15-18.

Elevii care au trecut de Evaluarea Națională află astăzi, 12 iulie, la ce licee au fost repartizați pe baza examenului. Repartizarea computerizată se face în funcție de note și de opțiunile pe care elevii (și părinții) le-au completat pe fișa de înscriere. Este etapa care stabilește, totodată, topul liceelor, clasament bazat pe media de admitere la fiecare profil.

Emoțiile pentru viitorii liceeni se încheie, teoretic, astăzi, dar, practic, urmează etapa birocratică obligatorie – cererea de înscriere la liceu -, în lipsa căreia elevul poate pierde locul alocat prin repartizarea computerizată.

Rezultatele sunt afișate înainte de prânz și pot fi vizualizate accesând link-ul fiecărui județ:

BACĂU: http://admitere.edu.ro/RapoarteJudet.aspx?jud=5

BOTOȘANI: http://admitere.edu.ro/RapoarteJudet.aspx?jud=9

IAȘI: http://admitere.edu.ro/RapoarteJudet.aspx?jud=26

NEAMȚ: http://admitere.edu.ro/RapoarteJudet.aspx?jud=30

SUCEAVA: http://admitere.edu.ro/RapoarteJudet.aspx?jud=36

VASLUI: http://admitere.edu.ro/RapoarteJudet.aspx?jud=42

* Cum se face repartizarea la liceu

Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător după media de admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai bună medie. Pentru fiecare elev, se caută prima opţiune de pe listă unde mai sunt locuri libere şi elevul este repartizat la acea opţiune.

Când se ajunge la un candidat, se caută în lista sa de opțiuni prima opțiune validă la care există locuri libere. Ordinea opțiunilor de pe fișă este, deci, importantă, prima opțiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte.

Dacă se găseşte un elev căruia opţiunile exprimate în fişă nu îi permit să intre la niciun liceu (pentru că locurile au fost deja ocupate de cei cu medie mai mare decât el), elevul respectiv rămâne nerepartizat.

O opțiune este invalidă în cazul în care codul opțiunii alese de candidat nu există sau opțiunea aleasă necesită dată proba la limba maternă sau modernă şi candidatul nu a susținut-o.

Edu.ro oferă următoarele exemple:

  1. Presupunem că elevul are media 10. El este cel mai bun din judeţ, este repartizat primul, deci la prima sa opţiune. El este primul care ocupă primul loc din judeţ.
  2. Presupunem că elevul are media 9 şi la prima sa opţiune s-au ocupat 14 locuri de către 14 elevi cu medii mai mari decât media lui. El va fi al 15-lea repartizat la prima sa opţiune.
  3. Presupunem că elevul are media 8 şi la prima sa opţiune s-au ocupat toate locurile de către elevi cu medii mai mari decât a lui. Dacă la a doua sa opţiune mai există locuri libere, el va repartizat la a doua sa opţiune. Altfel, se verifică a treia opţiune de pe fişa sa, şi următoarele, în ordine, până la găsirea primei sale opţiuni la care mai sunt locuri libere.
  4. Presupunând că elevul A are media de admitere 8.93 şi opţiunea X pe locul 2 în fişa de opţiuni, iar elevul B are media de admitere 8.91 şi opţiunea X pe locul 1 în fişa de opţiuni, candidatul A are prioritate la repartizarea pentru opţiunea X (în cazul în care candidatul A nu a fost repartizat la opţiunea de pe primul loc), având media mai mare decât B.

Ordonarea candidaților se face descrescător, după mai multe criterii: media de admitere, media de evaluare națională, media generală de absolvire a claselor V-VIII, nota obținută la proba de limbă și literatură română din cadrul evaluării naționale, nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale, nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, susținută conform prevederilor Art. 10, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale.

* Cum se calculează media de admitere

Formula mediei de admitere este MA=(ABS + 4EN): 5

unde:

EN=media obținută la evaluarea națională susținută în clasa a VIII-a, (pentru absolvenții de până în anul 2003 inclusiv media de la examenul de capacitate, pentru absolvenții din perioada 2004-2007 media de la testele naționale, pentru absolvenții din 2008 și 2009 media la tezele cu subiect unic susținute în clasa a VIII-a)

ABS=media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

MA=media de admitere.

* Ce se întâmplă dacă un candidat rămâne nerepartizat

În cazul în care candidatul nu are loc la niciuna din opțiunile exprimate pe fișă el rămâne nerepartizat în această sesiune de admitere și va trebui să participe la o sesiune ulterioară organizată numai pe locurile rămase libere în această sesiune.

Situația poate apărea în cazul în care candidatul nu a exprimat suficiente opțiuni, opțiunile exprimate de el fiind ocupate înaintea lui de alți candidați care au medii mai mari.

Numărul total de locuri la licee este suficient pentru ca toți candidații să fie repartizați, dacă își exprimă opțiuni suficiente și realiste!

* Ce urmează după repartizarea computerizată la liceu

În 12 iulie, se vor repartiza computerizat în învățământul liceal de stat absolvenții claselor a VIII-a, urmând ca, în 13 iulie, să fie afișați, la școlile gimnaziale, listele cu absolvenții repartizați din școlile respective și lista cu locurile neocupate la liceele din București și alte județe.

Între 13 şi 17 iulie, se va organiza depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi. Atenție! În lipsa acestui demers, candidatul pierde locul de la liceul respectiv!

Acte necesare la dosarul de înscriere:

– cererea de înscriere (la liceul respectiv);

– cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, acesta din urmă în copie legalizată;

– adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a (se ridică de la școala absolvită de elev);

– foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale), care se ridică de la școala gimnazială;

– fişa medicală a elevului  (de la școala gimnazială).

În 18 iulie, liceele vor transmite situația locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere.

Între 19 și 21 iulie, vor fi rezolvate situațiile speciale apărute după repartizarea computerizată, repartizarea candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care nu au participat și a celor care au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizarii computerizate.

24 iulie 2017 – Afişarea situaţiei locurilor libere, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau probelor la limba modernă sau maternă.

4 septembrie 2017 – Candidaţii se vor înscrie la liceele care organizează probele de aptitudini sau probele la limba modernă sau maternă.

5-6 septembrie 2017 – Desfăşurarea probelor de aptitudini sau probelor de limba modernă sau maternă.

4-7 septembrie 2017 – Absolvenţii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapă anterioară, care nu s-au înscris în termen sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare îşi vor trimite cererile de înscriere.

8 septembrie 2017 – Vor fi repartizaţi absolvenţii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapă anterioară, care nu s-au înscris în termen sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anerioare.

11 septembrie 2017 – Transmiterea rezultatelor repartizării către Centrul Naţional de Admitere, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată. (ZCH News)