Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

– sesiunea informativă este organizată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est implementează, alături de parteneri din opt țări europene, proiectul EFFECT – “Îmbunătățirea procedurilor de achiziții publice eficiente energetic pentru o creștere economică echilibrată a zonei SEE”. Proiectul vizează înființarea unui cadru comun pentru a sprijini autoritățile publice din sud-estul Europei (SEE) în demersurile lor de a implementa proceduri de achiziții publice eficiente din punct de vedere energetic și de a orienta producția sectorului privat spre zona produselor și serviciilor eficiente energetic. Sesiunea de informare are drept scop încurajarea adoptării unor mecanisme eficiente energetic în Regiunea Nord-Est prin sprijinirea, instruirea și conștientizarea reprezentanților mediului privat în vederea: dezvoltării competențelor de a participa la licitații publice bazate pe proceduri de APEE; înlăturării barierelor identificate în cadrul analizei sectoriale și orientării produselor și serviciilor oferite spre zona eficienței energetice. Sunt invitate firme care fie au participat la proceduri de achiziții publice, dar s-au confruntat cu bariere semnificative în ofertarea unor produse/servicii eficiente energetic, fie au evitat să participe la proceduri de achiziții publice din cauza unor bariere general cunoscute. Evenimentul organizat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, va avea loc joi, 13 iunie, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Bacău, sala Gheorghe Florescu, începând cu orele 9.30. Program: 09.30- 09.45 – Înregistrarea participanților; 09.45-10.45 – EFFECT – obiective, rezultate. Eficiența energetică. Condiții de eficiență energetică pe grupe de produse, servicii și lucrări. Studii de caz; 10.45 – 11.30 – Cadrul legal al achizițiilor publice eficiente energetic, la nivel național și internațional; 11.30 – 11.45 – Pauză; 11.45 – 12.30 – Condiții pentru derularea achizițiilor publice. Caietul de sarcini pentru achizițiile publice eficiente energetic. Care sunt condițiile pe care le impun autoritățile contractante; 12.30 – 13.30 – Exemple de achiziții publice eficiente energetic; 13.30 – 14.00 – Pauză; 14.00 – 14.30 – Principalele bariere ale achizițiilor publice eficiente energetic. Cum îndeplinim cerințele minime de calificare impuse de autoritatea contractantă; 14.30 – 15.00 – Utilizarea instrumentelor de calcul a costului ciclului de viață (LCC); 15.00 – 16.30 – Dezbateri cu privire la barierele pe care le întâmpină participanții la achizițiile publice eficiente energetic. Studii de caz. Concluzii. Evaluarea sesiunii. Participarea la sesiunea informativă este gratuită. (Z.C.H.)