În perioada 18-22 noiembrie, s-au desfăşurat la Suceava, Fălticeni şi Iaşi, manifestările prilejuite de ediţia a VIII-a a „Zilelor Monica Lovinescu”, dedicate reputatei eseiste, devenită foarte populară în mediile intelectuale româneşti, prin comentariile sale critice anticomuniste, la postul de radio Europa Liberă, de la a cărei naştere s-au împlinit, în această lună, 91 de ani. Momentul de culminaţie al seriei de evocări l-a constituit Simpozionul „Monica Lovinescu 91”, găzduit la sediul filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România, Casa cu Absidă „L. Ulici”, cu participarea a numeroşi scriitori, oameni de cultură, cadre universitare şi studenţi din Iaşi şi Suceava, realizat în chiar ziua aniversară (19 noiembrie) a autoarei volumelor „Unde scurte.

Seria contribuţiilor a fost deschisă de dr. Cristian Livescu, cu comunicarea „Monica Lovinescu şi consecvenţa etică a scriitorului. De la rezistenţa prin cultură la boierii minţii”. Au vorbit cu acest prilej şi au prezentat comunicări prof. univ. dr. Antonio Patraş, poetul Lucian Vasiliu („Monica Lovinescu şi spiritul Junimii”), conf. univ. dr. Emanuela Ilie („Monica Lovinescu, cronicar de artă plastică”), conf. univ. dr. Livia Iacob („Activitatea de cronicar teatral a Monică Lovinescu”), Ioana Liante, studentă anul III, Facultatea de Limbi moderne („Monica Lovinescu, sau cutia neagră a unui avion dispărut – comunismul”), asist. univ. drd. Maricica Munteanu („Actualitatea ideilor Monicăi Lovinescu”), asist. univ. dr. Loredana Cuzmici („Monica Lovinescu sau spiritul critic fără uniformă”) şi scriitoarea Angela Furtună, preşedintele proiectului „Zilele Monica Lovinescu” şi organizatoarea seriei de manifestări (comunicarea sa: „Monica Lovinescu şi lupta continuă cu discursul urii”).

Au fost prezenţi cu intervenţii: Adi Cristi, Constantin Severin, Angela Baciu Moise, Valentin Talpalaru, Gheorghe Gabriel Cărăbuş, directorul Bibliotecii judeţene „Bucovina” din Suceava. În finalul simpozionului, a fost acordat Premiul naţional „Monica Lovinescu – Virgil Ierunca”, decis de un juriu internaţional, prezidat de acad. Basarab Nicolescu, şi care în acest an a revenit scriitorului Cassian Maria Spiridon. Între celelalte manifestări organizate sub egida CJ Suceava, au reţinut atenţia expoziţia „Monica Lovinescu – Memoria Lovineştilor – tezaur al culturii fălticenene şi naţionale” şi colocviul „Monica Lovinescu, vocea care a ţinut în viaţă România”. (R.Ch.L.)