– NEGRESCU, Aurel Mihai. Născut în 1900, în Roman. Din Bucureşti. Soţul principesei Georgeta Şuţu. Colonel de geniu, decorat cu Crucea de Fier. Deblocat în 1946 pentru că a refuzat să servească regimul comunist instaurat de sovietici. Anchetat în repetate rânduri, a refuzat să-şi trădeze colegii.
– NEGRU, Constantin. Din Cordun. Arestat în 1949, pentru răspândire de manifeste. Condamnat la închisoare de Tribunalul Militar Iaşi.
– NEZELSCHI, George. Din Botoşani. Absolvent al Liceului Internat din Iaşi. Arestat în 1948, ca membru al Mişcării de Rezistenţă a Tineretului Român – grupul Piatra Neamţ. Torturat în timpul anchetei la Securitatea Iaşi (colonel Pandele, Lică Kaufman, Vasile Dascălu ş.a.). Condamnat de Tribunalul Militar Iaşi la 4 ani închisoare.
– NICANOR. Călugăr la Schitul Durău-Neamţ. Arestat în 1949. Judecat cu lotul Gărzile Decebal. Condamnat la închisoare.
– NICHITA, Dumitru. Din Ţibucani. Participant la revolta ţărănească împotriva colectivizării de la 18 mai 1956. Arestat. Torturat în timpul anchetei la Securitatea Bacău. Judecat cu un lot de 20 de ţărani. Condamnat de Tribunalul Militar Iaşi la un an închisoare.
– NICODIM, Munteanu. Născut în octombrie 1867, în Pipirig. Dintr-o familie de ţărani săraci cu 10 copii. La vârsta de 3 ani a fost luat de stareţul Varahil la schitul Pocrov. A absolvit şcoala din Humuleşti şi apoi Seminarul Teologic din Iaşi, după care a fost trimis de mitropolitul Iosif Naniescu la Institutul Teologic din Kiev. S-a întors în ţară la 21 de ani şi a fost hirotonisit preot la Mitropolia Iaşului. Ieromonah la Mănăstirea Neamţ (1896), directorul Seminarului Teologic din Galaţi (1902-1909), arhiereu vicar pe lângă Mitropolia Moldovei din 1909, episcop al Huşului din 1912, Mitropolitul Moldovei din 1935, Patriarhul României din 1939. La 31 octombrie 1947 în Parlamentul României se afirmau următoarele: “Biserica ortodoxă din Uniunea Sovietică, răsturnând tradiţionalismul reacţionar secular, s-a adaptat regimului politic. Biserica română va trebui să urmeze această înaltă pildă, iar arhiereii noştri ce au răspunderea conducerii să aibă exemplul viu al înaltului Patriarh Alexei, care a stat doi ani în fruntea eroicilor apărători ai Leningradului, asediat de bandele hitleriste, încurajându-i, suferind cu ei şi sfâşiindu-şi hainele preoţeşti pentru a lega rănile celor căzuţi. Să nu se legene ierarhii noştri în credinţa că sunt prinţi ai bisericii, ci să trăiască în realitatea de apostoli ai democraţiei populare“. Pentru că a refuzat colaborarea cu puterea comunistă, Mitropolitul Nicodim a fost înlăturat. S-a retras la Mănăstirea Neamţ, unde a murit la 27 martie 1948.
– NICOLAU, Costică. Din Roznov. Arestat la 4 mai 1947. A fost adus la penitenciarul Gherla la 8 mai 1947.
– NICULESCU, Laurenţiu. Arestat la 15 august 1952. În 1958 a fost eliberat din lagărul de la hidrocentrala Bicaz. În acelaşi an a fost anchetat în loturile legate de procesul lui Puiu Atanasiu.

Notă: Informaţiile sunt preluate, selectiv, din tabelul publicat pe site Procesul comunismului – Colecţii – Cicerone Ioniţoiu. Vol..7: Dicţionar N-O. Lucrare revizuită de dr. Mihaela Andreiovici. Editura Maşina de scris, 2005, 255 p. ISBN 973-8491-19-3.