OLYMPUS DIGITAL CAMERA

* secretarul Federaţiei Române de Radioamatorism era din Negreşti

Vasile Ciobăniţa, fost secretar al Federatiei Române de Radioamatorism, radioamatorul cu numărul de cod YO3APG, cum era cunoscut de colegii de breaslă, s-a născut la 9 noiembrie 1947 în comuna Negreşti. Provenea dintr-o familie de oameni de la ţară, fiind cel mai mare dintre fraţi. A urmat cursurile şcolii generale în satul natal şi în 1961 intră la Grupul Şcolar de Chimie Iaşi care pregătea operatori pentru Uzina de Fibre Sintetice Săvineşti. În 1962 se transferă la Şcoala Profesională de Chimie Piatra Neamţ, pe care o absolvă  în 1964. Imediat dupa terminarea şcolii, pe 14 iulie 1964 se şi angajează ca operator chimist la Uzina de Fibre Sintetice Săvineşti, unde va lucra până pe 25 septembrie 1968. În acest timp îşi continuă studiile serale la liceul “Petru Rareş” din Piatra Neamţ, pe care îl termină în 1968, şi tot în aceelaşi an intră la Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, pe care o termină în 1973 ca şef de promoţie.  S-a întretinut singur în facultate făcând meditaţii cu elevi şi studenţi. Între 11 iulie 1970 şi 11 octombrie 1970 îl găsim angajat temporar ca preparator la Uzina de Anvelope “Danubiana”. De asemenea, a mai lucrat temporar ca electronist, între 2 august 1972 şi 16 octombrie 1972 la Fabrica de Aparataj Electric de Instalaţii Titu. În data de 1 august 1973 a fost angajat prin repartiţie guvernamentală în cadrul Ministerului Apărării Naţionale la Bucuresti (ITCPA – Institutul Tehnic de Cercetări şi Proiectări al Armatei), ca inginer proiectant. De la 1 august 1989 s-a transferat in interes de serviciu ca Secretar federaţie al Federaţiei Române de Radioamatorism din cadrul Consiliului Naţional pentru Educaţie şi Sport, devenit ulterior Ministerul Sportului şi apoi Ministerul Tineretului şi Sportului. Vasile Ciobăniţa a murit la începutul de an 2012 (pe 1 ianuarie) la ora 13. Acum câteva luni, la un vernisaj al unei expoziţii colective de la Galeriile “Lascăr Vorel”, a fost expus bustul lui Vasile Ciobăniţa, lucrarea fiind realizată de sculptorul Lucian Tudorache. Aceasta urmează a fi amplasată la casa memorială a celui care şi-a dăruit întreaga viaţă radioamatorismului, ajutând şi pe mulţi alţii să desluşească alfabetul acestei îndeletniciri singulare şi utile pentru oameni.

Nicolae SAVA