reclama autocenter

aluigh urma

Cea mai recentă carte a scriitorului Adrian Alui Gheorghe a stârnit ecouri în presa literară, câţiva critici importanţi ai momentului scriind despre acest volum apărut la Editura “Cartea Românească” din Bucureşti. Din cele câteva recenzii literare apărute săptămâna trecută, am ales doar trei.

În prestigioasa revistă a Uniunii Scriitorilor, “România literară”, nr. 33/2013,  Marius Miheţ afirmă: «Urma» este un roman poetic despre posibilităţile evaziunii, într-o lume nelume montată în flashuri cinematografice şi pulsiuni de realism magic. Captivant prin dimensiunea contrafactuală, terifiant prin refacerea unui experiment uman din bolgiile concentraţionare, «Urma» aparţine microromanelor de impact”.

Tania Radu, în “Revista 22”: «Urma» lui Adrian Alui Gheorghe m-a dus cu gândul la o posibilă tendinţă în proza de azi, care ne-ar propune o altfel de despărţire de trecut. Cu mijloace neaş­tep­tate, alese fie din categoria ficţiunii iro­nic-derizive, fie din zona farsei sarcastice, sau, dimpotrivă, dintre variantele ficţiunii grave, cu accent tragic sau reflexiv, pro­zatorii încep să abordeze formele terorii co­muniste ca literatură, dar cu un scop lim­pede (auto)clarificator”.

Dumitru Augustin Doman, în revista literară “Argeş”: „Romanul «Urma» (îmi scapă de ce nu «Urmele»!) se citeşte pe nerăsuflate, având o structură suplă, tăiat deseori în secvenţe de scenariu de film, prin meandrele subiectului rezistând un fir epic tensionat gradat după care cititorul se ţine consecvent, neavând lungimi, «burţi» şi fiind peremptoriu rotunjit, totuşi, în ciclicitatea lui. Peste toate, romanul acesta este o dovadă că despre închisoarea politică se poate scrie proză şi altfel, nu doar grav şi scrâşnit, dar şi cu umor, cu ironie”. (N.S.)

Articolul precedentCUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI
Articolul următorTupilați: Căminul cultural, mândria comunei