Ecaterina Tunde Toth este un important biolog român, profesor universitar dr., şef disciplină, cercetător ştiinţific grad I, care a trăit şi lucrat o bună parte a vieţii în Neamţ. Născută la Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, 17.12.1946, a absolvit în perioada 1961-66 Liceul de Muzică şi de Artă Plastică Tg. Mureş, în 1966 – 71 Univ. “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Fac. de Biologie-Geografie, Secţia Biologie-Botanică, 1982-94 Univ. “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, cu studii doctorale în Biologie, domeniul Biochimie, teza “Modificări induse de razele gamma în celula vegetală (studiul metabolismului lipidic şi al unor oxidoreductaze)”.

A mai urmat în anii 1977- 78 Curs internaţional UNESCO la Szeged, Ungaria, spec. postuniv. în Genetică-Biochimică, 1978-79 – Curs internaţional UNESCO la Szeged, Ungaria, spec. postuniv. în Biochimia lipidelor, 1991 Curs internaţional la Gödöllő, Ungaria, în domeniul Biotehnologii vegetale. A lucrat 1971-72 la Lic. Teoretic Nr. 2, Sfântu Gheorghe şi Şcoala generală din Angheluş, Covasna, prof. de biologie. Din 1972 a lucrat la Staţiunea de Cercet. Biologice “Ştejarul” Pângăraţi, apoi, în perioada 2002-12 la Univ. de Medicină şi Farmacie, Tg. Mureş, Fac. de Farmacie, şef disciplină Biologia celulară, conf. univ. dr. şi prof. univ. dr. din 2007.

Domeniul de cercetare: biologia celulară: culturi de celule şi tesuturi (androgeneza şi ginogeneza, mutageneza experimentală in vitro, transformarea genetica) şi biochimia (analiza substanţelor active, activitate enzimatică, analize moleculare); organizator la Simpozionul Naţional “Genetica şi progresul social-economic” (ediţiile din 1972, 1979, 1981, 1983) la Piatra Neamţ; organizator la Simpozionul Naţional “Plantele medicinale – realizări şi perspective” (ediţiile din 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 2000, 2003) la Piatra Neamţ; membru în colectivul redacţional “Acta Phytotherapica Romanica”; expert de specialitate pentru elaborarea bilanţurilor de mediu nivel I şi II şi evaluarea studiilor de impact; conducător de contract de cercet. cu diferiţi agenţi economici şi institute de cercetare. Are peste 200 lucrări ştiinţifice, 2 cărţi didactice, 2 manuale (dintre care una în străinătate), o carte pt. lucrări practice, dintre care: “Modificări biochimice induse de radiaţii gama în celula vegetală”, 2005; “Biologie celulară”, 2006, şi multe altele în colaborare. (N. SAVA)