pietricica turism

voucher vacanta 02Vom avea, în sfârșit, după mai multe încercări legislative, vouchere de vacanță… din 2016. Legea care prevede acordarea acestor tichete a fost publicată în Monitorul Oficial și, în mod normal, de la 1 august a.c. angajații din sistemul public și privat s-ar putea bucura de această posibilitate. Din păcate însă la bugetul de stat nu au fost stabilite asemenea sume pentru anul în curs. În privința firmelor private, lucrurile pot sta altfel, dacă ne închipuim că acționarii vor fi de acord să dea bani pentru concediile salariaților în loc de a plăti impozite statului. Cel mai probabil, însă, majoritatea covârșitoare a salariaților vor trebui să mai aștepte încă un an pentru a se bucura de aceste noi avantaje.

Ce sunt voucherele de vacanță?

Voucherele de vacanță sunt bonuri de valoare emise de unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor Publice și sunt acordate persoanelor angajate care au un contract individual de muncă. De ele pot beneficia, teoretic, atât salariații din sistemul public cât și cei din sistemul privat. În cazul bugetarilor, voucherele de vacanță vor înlocui banii sau primele, în timp ce pentru angajații din sistemul privat rămâne la latitudinea angajatorului dacă va acorda prime sau vouchere de vacanță.

Voucherele de vacanță se vor acorda o singură dată pe an în limita a șase salarii de bază minime brute pe țară. Un calcul simplu arată că, la un salariu minim actual de 1050 RON valoarea voucherelor de vacanță ce ar putea fi obținute în prezent ar fi de 6.300 RON. Aceste vouchere vor fi integral suportate de către angajator în limita sumelor prevăzute în bugetul de stat sau bugetele locale (pentru bugetari) și în limita sumei alocate la bugetul de venituri și cheltuieli (pentru salariații de la privat).

Voucherele de vacanță se pot acorda fie pe suport de hârtie fie pe suport electronic și vor avea o perioadă de valabilitate de un an.

Avantajele angajatului

Salariații vor putea primi voucherele odată pe an iar perioada de valabilitate de un an înseamnă că aceștia vor putea alege perioada în care îl vor folosi. Singurele restricții în privința destinației sunt date de limitarea utilizării voucherelor doar în România și la unitățile turistice autorizate.

Avantajele angajatorului

voucher vacanta 01Pentru sistemul de stat voucherele vor înlocui, acolo unde este cazul, primele în bani pentru vacanță. În schimb, pentru sistemul privat este lăsat la latitudinea angajatorilor dacă vor opta pentru prime de vacanță sau pentru vouchere, opțiunea trebuind însă să fie consemnată în cadrul contractului de muncă și comunicată sindicatelor. Principalele avantaje ale angajatorului privat sunt de natură fiscală, voucherele de vacanță fiind deductibile integral pentru angajator la calculul impozitului pe profit. De asemenea, voucherele de vacanță vor fi scutite de la plata contribuțiilor sociale, având un regim similar tichetelor de masă, aplicându-se doar impozitul pe salar de 16%. S-a acordat și o mare libertate angajatorului privat acesta putând stabili dacă aceste vouchere vor fi acordate, numărul de salariați ce vor putea beneficia de ele și criteriile pe baza cărora se vor acorda.

Voucherele de vacanță se vor acorda, atât în sistemul de stat cât și în cel privat numai în măsura în care se vor exista sau se vor aloca fonduri la buget în acest sens. Deci, este posibil ca aceste vouchere să fie la fel de rare cum au fost tichetele de vacanță pentru bugetari în ultimii ani. (Vlad BĂLĂNESCU)