taxe

Primăria Târgu Neamţ anunță o dezbatere publică pe un proiect de act normativ, privitor la stabilirea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014. Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediul Primăriei Târgu Neamţ - Birourile 5 şi 9 sau la adresa de internet www.primariatgneamt.ro, la secţiunea “Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice”. Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de hotărâre pot fi depuse la Biroul Relaţii Publice din cadrul Primăriei - camera 5, transmise la nr. de fax 790508 sau în format electronic, la adresa de e-mail: relatiipublice@primariatgneamt.ro, până la data de 11.11.2013. Materialele transmise vor purta menţiunea pe plic: “Recomandare la proiect de act normativ” (C.T.S.)