„Talentul necultivat rămâne fără finalitate”, ZCH NEWS - sursa ta de informații

– afirmă profesorul universitar, doctor în ştiinţe matematice, Vasile Postolică

* Aveţi o reţetă secretă care i-ar ajuta pe elevi să se apropie de matematică? E  neapărată nevoie de talent în acest sens, sau e destul „să pui burta pe carte”?

– Talentul necultivat rămâne fără finalitate. Din păcate, din cauza diminuării motivaţiei sociale, recentele tendinţe şcolare în acest sens sunt următoarele : argumentaţie redusă ; creşterea gradului de neînţelegere pentru matematică; „frica” de matematică „dobândită” în perioada şcolarizării prin „matematica utilitară”;  atitudine pasivă faţă de studiu; folosirea calculatoarelor, fără discernământul informaţional adecvat, pentru care cartea rămâne esenţială. Se uită astfel un fapt esenţial:  în „spatele” oricărui proces, fenomen, etc., se află un „model matematic” nu încă neapărat descoperit, dar se cere asta, completat de „prelucrări” numerice prin informatică. Aşadar, se cuvine a accepta matematica nu prin izolare, ci prin universalitate.

* Ce sfaturi aţi da unui tânăr care are talent la matematică şi ar vrea să se afirme peste hotare? Să aleagă România sau o ţară străină?

– În România se studiază încă bine disciplinele de bază din matematică, iar cercetarea fundamentală se afirmă cu consecvenţă. Deşi asistăm la o globalizare a matematicii, cu accentul, de moment, pe matematica aplicată, cel mai important lucru pentru un tânăr pasionat este stabilirea unei direcţii de studiu şi recunoaşterea internaţională a contribuţiei personale din acel domeniu. Apoi, indiferent unde ar dori să se afirme, va reuşi în mod cert, căci zonele de excelenţă pot fi găsite uneori foarte departe în raport cu cele de start.

* Un mare matematician a fost şi poet: Ion Barbu (Dan Barbilian). I-aţi citit poezia? Cum o caracterizaţi? Deveniţi, pentru câteva minute, critic literar.

– Nu dispun de competenţa necesară cerinţei de caracterizare. Dar, examinând în studenţie, secvenţial, volumul „Joc secund” am concluzionat – urmând şi această ilustrare de armonizare dintre domenii cognitive şi existenţiale aparent diferite, realizată de matematicianul-poet Dan Barbilian – că, matematica şi poezia, în cele mai ample accepţiuni, fiinţează fiecare în cealaltă, oferind lumii fundamentul cunoaşterii veritabile, fapt confirmat de civilizaţiile umane din toate timpurile cunoscute.

* Ce invitaţii aveţi pentru anul 2013 peste hotare, pentru a participa la întruniri cu alţi colegi de breaslă din domeniu?

– Voi preciza şi lucrările ştiinţifice expediate deja sau în lucru : The 7th International Technology, Education and Development, 4-6 Martie, 2013, Valencia, Spania -„The Romanian Mathematics and Informatics Education”(„Educaţia prin matematică şi informatică în România”; The International Conference New Perspective for Science Education, 14-15 Martie, 2013 -„A mathematical model for performance in Science Education”(„Un model matematic al performanţei în ştiinţele educaţiei”); 2013 International Conference on Control, Decision and Information Technologies(CoDIT’13), 6-8 Mai, 2013, Hammamet, Tunisia – „General Equilibria”(„Echilibre generale”); The 22nd International Conference on Multiple Criteria Decision Making, 17-21 Iunie, 2013, Malaga, Spania şi Joint International Meeting of the AMS and the Romanian Mathematical Society, 27-30 Iunie, 2013, Alba Iulia – „Isac’s cones at various topologies”(„Conuri Isac în topologii diverse”).

Articolul precedentAurel Dumitraşcu: “prăvălia cu fete moarte”
Articolul următorAstăzi, la Hotel Central, lansare de carte – Cornel Nicoară: „Album de suflet”