Acasă Etichete Cuvant

Etichetă: cuvant

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

“Înţelege de aici că asemenea şi sufletul cel neadăpat cu roua cuvântului şi a harului dumnezeiesc se usucă şi se face neroditor. Vezi că...

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

„Postul trebuie unit cu rugăciunea și cu fapta bună. Aşadar, sufletul vă este tare strâmtorat! Îl va încălzi Domnul şi se va lărgi. Răbdarea,...

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

“Dumnezeu ajută fiecărui om în necaz: pe unul îl izbăveşte de moarte, altuia îi uşurează muncile trupului, pe altul îl mângâie în năpaste, altuia...

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

“În cazul conştiinţei adormite, omul se întâlneşte cu Hristos, dar nu-L vede, nu-L simte, Hristos se prezintă în faţa şi inima omului în absenţă”....

CUVÂNT DE ÎNVĂȚĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

“Nu-ți va ajuta cu nimic să întrebi congresul tuturor medicilor europeni, nici să chemi în ajutor parlamentele și academiile științifice, nici Societatea națiunilor, nici...

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

“O, bucurie sfântă! O, bucurie, desfătare și pregustare a Raiului! O, bucurie ce prevestește dulceața cea negrăită! Pe tine te doresc, pe tine te...

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

“Vrășmașul ne îndeamnă să fugim din Biserică pentru a ne ruga mai cu osârdie în chilie... Și slujba bisericească o pierdem și nici în...

CUVÂNT DE ÎNVĂȚĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

“Când te întâmpină ispita sau te supără împotrivirea cuiva - astfel încât fie te aprinzi de mânie împotriva celui care ţi-a tot stat împotrivă,...

CUVÂNT DE ÎNVĂȚĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

„Trândăvia sau fuga de osteneală sau lenevia este în sine un păcat, căci este potrivnică poruncilor lui Dumnezeu, prin care El ne-a rânduit să...

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

„Sufletul meu însetează după Dumnezeul Cel Viu. Sufletul meu caută iarăşi să se sature de dulceaţa Domnului. O, nepătrunsă mila Domnului: din ţărână l-a...

CUVÂNT DE ÎNVĂȚĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

“Când rugăciunile se fac cu mintea trează atunci mai ales sufletul este mai uşor, pentru că nu-l îngreunează nimic, nici nu-i strivit de povara...

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

„«Doamne miluieşte» este strigătul păcătosului care se căieşte, gata să miluiască şi el pe alţii, aşa cum a fost şi este miluit fără de...

CUVÂNT DE ÎNVĂȚĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

“Biruinţa a toată ispita este tăcerea şi smerenia. Toate lucrurile celui smerit sunt cunoscute de Dumnezeu şi lăudate de către îngerii Lui. De aceea,...

CUVÂNT DE ÎNVĂȚĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

„Când Dumnezeu va vedea în tine voia aceasta, că te-ai încredinţat cu toată curăţia gândurilor pe tine lui Dumnezeu mai mult decât ţie însuţi...

CUVÂNT DE ÎNVĂȚĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

“Cel mai mult să vă temeţi de pierderea încrederii unuia faţă de celălalt sau de clătinarea ei. Iată şi temelia vieţii conjugale fericite” -...

CUVÂNT DE ÎNVĂȚĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

„Să nu creadă cineva că numai clericii şi monahii sunt datori a se ruga neîncetat. Toţi creştinii suntem datori a ne afla totdeauna întru rugăciune,...

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

„De mic să-l obişnuieşti pe copil spre bine. Să-l înveţi toate deprinderile creştineşti, pentru că vei da răspuns pentru el”. -  Sfântul Sfinţit Cosma...

CUVÂNT DE ÎNVĂȚĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

„Cum puteţi să nu postiţi cu toate că postiţi? Când vă abţineţi de la mâncăruri, dar nu vă abţineţi de la păcate. Şi cum puteţi...

Ultimele știri