Acasă Etichete Cuvant

Etichetă: cuvant

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

Un frate oarecare a întrebat pe un părinte iscusit, zicând: “Spune-mi părinte, care faptă este folositoare și mai odihnitoare?” Și bătrânul i-a răspuns lui,...

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

„Toţi creştinii ortodocşi ai Sfintei Soborniceştii şi Apostoliceştii Biserici, oriunde s-ar afla, după nescrisa tradiţie a Apostolilor, pun asupra sa semnul şi chipul Cinstitei...

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

Paharul obişnuit şi blidul semnifică păcătuirea omenirii, căci „paharul” în chip simbolic reprezintă pe omul curăţit, iar „blidul” – pe cel păcătos. Important este...

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

„Şi atunci când la Pimen cel Mare a venit un frate şi l-a întrebat despre lucruri sau materii înalte şi dumnezeieşti, acesta tăcea şi...

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

„Iată în ce măsură te-ai robit lumii, încât ţi s-a întunecat mintea: zici că celor bogaţi le este mai uşor să se mântuiască, iar...

CUVÂNT DE ÎNVĂȚĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

“Şi noi, care nu facem cât tălpile încălţămintei lui, ne ruşinăm de ceea ce el era atât de mândru! În fiecare zi păcătuim şi...

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

“O, nemărginită iubire de oameni a lui Dumnezeu. Din ceea ce nu era, ne-a făcut, iar căzând prin călcarea poruncii, ne-a ridicat şi ne-a...

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

“Scurta rugăciune de pocăinţă: Doamne miluieşte! Presupune în cel ce o rosteşte o adâncă, limpede şi amănunţită conştiinţă a greşelilor sale, zdrobire a inimii şi...

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

“Dacă vicleanul vrăjmaş îţi aduce slavă deşar­tă, egoism, îngâmfare, aruncă-ţi ochii la popoarele vechi şi vei zice: Care îngâmfaţi au sporit vreodată?” (Sfântul Ierarh...

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

„În fiecare dumnezeiască slujbă, întreaga Biserică este în chip nevăzut prezentă drept adevărata unică turmă ce rostește într-un glas rugăciuni și mulțumiri comune Domnului...

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

“După naşterea trupească am primit şi veşnicia (pakibitie) din naştere duhovnicească, prin care am fost înfiaţi şi uniţi într-un singur duh cu Duhul lui...

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

„Dar nimeni nu poate ajunge la pace și liniște sufletească decât prin lupta cu ispitele și prin îndurarea cu răbdare a supărărilor. De altfel,...

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

“Dumnezeu doreşte foarte tare ca părinţii să fie cinstiţi de copiii lor. Pe copiii care-şi cinstesc părinţii, Dumnezeu îi răsplăteşte cu mari daruri şi...

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

“Când vezi plantele cele de pe lângă casă, cele sălbatice, cele care cresc în apă, cele care cresc pe pământ, cele care au flori...

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

“Cei ce pribegim în lume ca într-o țară străină, trebuie să ne întoarcem cugetul spre Patria cerească, unde este Tatăl nostru, Căruia astfel ne...

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

“Omul socoteşte, de obicei, că toate gândurile sunt ale lui, proprii, opera sa izvorând de la el însuşi. Cu toate acestea, este neadevărat, chiar...

CUVÂNT DE ÎNVĂȚĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

“Să ne ataşăm ei deci, acestei credinţe, şi să nu ne spunem mântuirea noastră în gândiri. Credinţa ne face filozofi şi arată că suntem...

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ SPIRITUALĂ AL ZILEI

“Anevoioase sunt nopţile nedormite ale celor care priveghează în rugăciuni, dar cu mult mai anevoioase ale celor care stau de veghe pentru săvârşirea răutăţilor!...

Ultimele știri