poluare industrie

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna mai 2014, comparativ cu luna aprilie 2014, a înregistrat o creştere cu 10,5%, determinată de realizarea unor producţii mai mari în industria extractivă şi în industria prelucrătoare. Producţia realizată de industria bunurilor de uz curent şi de industria bunurilor de capital a fost mai mare faţă de producţia realizată în luna precedentă, iar restul marilor grupe industriale a înregistrat scăderi ale producţiei faţă de luna aprilie 2014.

Producţia industrială

Comparativ cu luna mai 2013, producţia industrială (serie brută) realizată în luna mai 2014 a fost cu 39,9% mai mare, creştere determinată de realizarea unor producţii mai mari în toate sectoarele cu activitate principală de industrie. Majoritatea marilor grupe industriale a înregistrat creşteri ale producţiei realizate în luna mai 2014, comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, doar producţia realizată de industria bunurilor de folosinţă îndelungată a fost sub nivelul producţiei realizate în luna mai 2013.

Producţia industrială (serie brută) realizată în primele 5 luni din anul 2014 s-a situat peste nivelul celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2013 cu 9,5%, datorită creşterilor înregistrate de toate sectoarele cu activitate principală de industrie. Cu excepţia industriei bunurilor de folosinţă îndelungată şi a industriei bunurilor de capital care au înregistrat o scădere de 1,0%, respectiv de 0,1% sub nivelul producţiei realizate în primele 5 luni din anul 2013, restul marilor grupe industriale a realizat producţii mai mari, semnificativă fiind creşterea din cadrul industriei energetice (+12,4%).

Cifra de afaceri realizată de întreprinderile cu activitate principală de industrie, în luna mai 2014, a fost cu 16,6% mai mare faţă de luna aprilie 2014, creştere înregistrată de industria prelucrătoare.

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna mai 2014, a fost cu 1,6% mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită scăderii producţiei realizate atât în industria extractivă, cât şi în industria prelucrătoare.

Cifra de afaceri

În primele 5 luni din anul 2014, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 0,7% mai mică faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent. Cifra de afaceri totală înregistrată pe primele 5 luni din anul 2014 a fost realizată în proporţie de 40,2% pe piaţa internă şi 59,8% pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 17,4% de microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 3,4% de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 26,5% de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 52,7% de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi). (Statistică Neamţ)