pietricica turism

economie statistici

Creştere faţă de luna mai 2014 s-a înregistrat la grupa mărfuri nealimentare, preţurile fiind uşor mai mari (+0,08%) pe total grupă, iar în cadrul acesteia, majorări mai importante de preţ au fost la: încălţăminte din piele +0,23, ţesături +0,18, articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie +0,17, combustibili +0,17, maşini de spălat +0,13, lacuri şi vopsele +0,13. S-au înregistrat şi preţuri mai mici faţă de luna mai 2014, la: autoturisme şi piese de schimb -0,36, maşini de aragaz, butelii -0,02. La grupa mărfuri alimentare, scăderea cu 0,74% a fost determinată, în principal, de micşorarea preţurilor la: cartofi -9,43, alte legume şi conserve de legume -6,06, ouă         -3,92, zahăr -2,71, citrice şi alte fructe meridionale -2,49, ulei comestibil -0,90. S-au înregistrat şi preţuri mai mari faţă de luna mai 2014, mai importante fiind creşterile la: miere de albine +1,06, fasole boabe şi alte leguminoase +0,62, fructe proaspete +0,43, conserve şi alte produse din peşte +0,13. La grupa servicii, tarifele au fost mai mici cu 0,18% pe total grupă, iar în cadrul acesteia, scăderi s-au înregistrat la: telefon -0,70, transport interurban aerian         -0,69.S-au înregistrat şi tarife uşor mai mari faţă de luna mai 2014, mai importante fiind majorările la: plata cazării în unităţi hoteliere +0,27, alte servicii cu caracter industrial +0,21, transport interurban auto-abonamente +0,14.

Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna iunie 2014, numărul născuţilor-vii a fost de 429, fiind cu 34 născuţi-vii mai mare faţă de luna mai 2014 şi cu 13 născuţi-vii mai mare decât în luna iunie 2013. Numărul deceselor (514) a fost mai mic faţă de luna mai 2014 cu 11 şi cu 19 mai mare decât numărul deceselor din luna iunie 2013. Sporul natural a fost negativ, dar a crescut de la -130 în luna mai 2014 la -85 în luna iunie 2014.

Nupţialitate şi divorţialitate

În luna iunie 2014, numărul căsătoriilor a fost de 181, mai mic decât în luna mai 2014 cu 32 şi cu 58 mai mic faţă de luna iunie 2013.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 81, cu 23 mai mare faţă de luna mai 2014 şi cu 1 mai mare faţă de luna iunie 2013.

Construcții

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna iunie 2014, a fost de 89, fiind mai mare decât numărul autorizaţiilor eliberate în luna mai 2014 cu 13 şi cu 6 mai mic (-6,3%) decât în luna iunie 2013.

Societăți comerciale străine

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna iunie 2014 a fost înmatriculată 1 societate comercială cu participare străină la capitalul social subscris. Valoarea capitalului social total subscris a fost de 0,2 mii lei. Judeţul Neamţ se situa pe locul 35 între judeţele ţării după numărul societăţilor înmatriculate în luna iunie şi după valoarea capitalului social total subscris exprimat în valută. (Statistică Neamţ)