pietricica turism

De astăzi, 22 mai și până vineri, 26 mai, absolvenții claselor a XII-a se pot înscrie la prima sesiune din acest an a Examenului Național de Bacalaureat. Cursurile claselor a XII-a se vor finaliza pe 26 mai. Testările încep la 6 iunie, cu probele orale. Prima probă scrisă la Limba şi Literatura Română va fi susţinută pe 26 iunie. Pe 28 iunie va avea loc proba obligatorie a profilului, iar pe 30 iunie proba la alegere a profilului şi specializării. Pe 5 iulie vor fi afişate rezultatele până la ora 16:00 şi depuse contestaţiile între orele 16:00-20:00. Înscrierea candidaţilor pentru cea de-a doua sesiune a Examenului de Bacalaureat se va face între 11 şi 14 iulie.

Acte necesare pentru înscrierea la Examenul de Bacalaureat 2017:

  • Cerere tip (de la secretariatul liceului);
  • Copie carte de identitate;
  • Copie certificat de naştere.

Pentru pentru absolvenții promoțiilor anterioare mai sunt necesare: 3 fotografii tip ¾, copie foaie matricolă, copii ale certificatelor de competenţe lingvistice şi digitale.

Înscrieri de astăzi și la grădiniță

Tot astăzi, 22 mai, au început înscrierile la grădiniţă. Ocuparea locurilor libere, se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). Dacă există locuri, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani. În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, repartizarea copiilor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil.

Actele necesare înscrierii la învăţământul preşcolar sunt: cererea de înscriere, copie certificat de nastere copil, copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legal, fişa medicală (adeverinţa medic de familie-apt colectivitate), hotărâri judecătoreşti (dacă este cazul). Pentru grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal este nevoie de adeverinţe cu veniturile părinţilor sau alte acte doveditoare ale venitului familial. (Ana MOISE)