Spitalul Roman se bate în instanță pentru a anula mai multe decizii care înseamnă bani ce trebuie plătiți sub formă de penalități sau despăgubiri. Dacă în perioada 2011-2013, unitatea avea 475 de dosare în instanță, pentru anul în curs au apărut doar 15 procese noi.
Cele mai mute litigii din prezent sunt puse de actuala conducere a Spitalui pe seama unor decizii luate de fosta conducere, reprezentată de medicul Petruț Gafar.
“S-a reușit scăderea unor penalități de întârziere pentru facturi neachitate în perioada 2007-2009. În plus, s-au anulat amenzile (fiecare de 500 de lei) din 73 de dosare de la Curtea de Apel Bacău, amenzi stabilite pentru nedepunerea actelor solicitate. De asemenea, s-a negociat și anulat suma de 119.412,19 lei reprezentând penalități de întârziere datorate E-ON”, a declarat managerul Cătălina Pălăncianu.
Împotriva fostului manager Gafar, unitatea mai are două acțiuni inițiate în 2010, una pentru semnarea unui act adiţional la contractul de asistenţă juridică încheiat cu cabinetul individual avocat Elena Airinei (fostă Stoica) din Iaşi şi o altă acțiune pentru recuperarea prejudiciului pentru reintegrarea a șase salariaţi în urma unor hotărâri judecătoreşti, de anulare a deciziilor emise de fostul manager. (C.M.)

…şi cu angajaţii

În urma controlului Curții de Conturi, cu decizia nr. 22/2012, Spitalul Roman are alte litigii, de data aceasta cu angajații.
“Avem depusă contestație la decizia Curții de conturi: pentru calcul sporuri salariale pentru gărzile medicilor, sporuri de calculator (pentru 3 angajați) și sporul de 5% pentru angajații de la farmacie. În urma deciziei Curții de Conturi, avem în instanță 3 dosare: acțiune în pretenții formulată împotriva a 40 de medici, a celor 3 salariați și ultima împotriva a încă 11 salariați. Tot ca urmare a controlului, la Tribunalul Neamț, avem acțiune împotriva fostului manager Gafar pentru suma de 5 miliarde lei vechi. Mai avem 46 de dosare pe rol pentru litigii de muncă pentru drepturi salariale din diferențe salariale cuvenite în perioada 2008-2009. În 11 dosare din acestea, instanța a respins cererile deoarece au fost depuse după ce a trecut termenul de prescripție, de 3 ani”, a precizat managerul Cătălina Pălăncianu.
Un alt litigiu de muncă aparține salariaților de la Unitatea de Transfuzie care contestă în instanță decizia prin care li se acordă un spor de doar 50% în loc de 75% cum se întâmplă pentru salariații din ATI.
“UTS nu face parte, conform organigramei aprobată în 2010, din ATI. Legislația sporurilor este separată, iar ei nu pot primi sporul de 75%. UTS este ca un compartiment de sine stătător și legislația stabilește clar sporul acordat”, a precizat medicul Pălăncianu.
Alte 3 dosare, inițiate de sindicate, au fost împotriva reducerii salariale de 25% din 2010, însă Curtea de Apel Bacău a respins toate recursurile, considerând legală măsura.
Spitalul mai are 4 contestaţii la executare, pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, pentru sume ce se datorează firmei SC Lux Impex SRL Târgoviște (societate ce realizează tâmplărie PVC), iar contestaţiile au fost admise de instanţă. (C.M.)