savin din dorna 1

Unul din tablourile cele mai reprezentative ale lui Aurel Băeşu este cel intitulat “Savin din Dorna”. Care este este istoria întâlnirii pictorului cu Savin, – un copil frumos, îmbrăcat naţional, cu privirea dârză şi hotărâtă, cu cuşma trasă pe ochi  – aflăm din câteva file de manuscris, semnate de un oarecare  Gr. Sturzu, în septembrie 1958,  la Vatra Dornei:

“Este absolut necesar a se releva în cadrul acestei sumare monografii (probabil că aceste manuscrise făceau parte dintr-un început de monografie a artistului; n.r.) un fapt ce impresionează în chip deosebit. Printre operele de seamă ale pictorului Aurel Băeşu se află şi tabloul intitulat «Savin din Dorna», operă care s-a bucurat de o largă publicitate în coloanele revistelor de specialitate şi gazetelor româneşti. Între această remarcabilă operă a pictorului Băeşu şi Muzeul din comuna Dorna, după cum se va putea vedea mai jos, există o legătură ce rar se va putea vedea în viaţa indivizilor şi anume: în ultimii ani ai vieţii sale, pictorul Aurel Băeşu se stabileşte în Piatra Neamţ, atâta din punct de vedere al aerului propriu (propice, probabil; n.r.) sănătăţii sale, care se înrăutăţea din cauza campaniei din Războiul de Întregire şi în urma drumului obositor prin Franţa, cu atmosfera atât de neprielnică bolnavilor de piept, cât şi din cauza farmecului ce exercitase asupra sa frumuseţea oraşului, ale împrejurimilor, precum şi de încântătoarea Vale a Bistriţei. Aicea, într-una din zile, pictorul întâlni un băieţaş îmbrăcat în pitorescul strai ţărănesc de la munte. «– Cum te cheamă, voinicule?, întreabă zâmbind blând pictorul. – Savin. – Şi de unde eşti? – Din Dorna. – Bine, prietene, pentru mine, de azi încolo, te vei numi Savin din Dorna». Şi sufletul cald al pictorului Băeşu a cucerit încrederea copilului de la Dorna, care i s-a ataşat, cu iubire de frate mai mic. După câtva timp, chipul lui Savin a apărut pe pânza unui admirabil tablou, pe care pictorul l-a botezat «Savin din Dorna”. În felul acesta, între artistul cu inima blândă şi copilul din Dorna s-a statornicit una dintre cele mai trainice legături care ţin pe oameni înlănţuiţi până dincolo de mormânt. De atunci au trecut ani, 30 la număr. Tabloul «Savin din Dorna» a ajuns la loc de cinste la Muzeu. Pictorul Aurel Băeşu a părăsit viaţa iar copilul de atunci, cu privirea dreaptă, cu cuşma rotundă acoperindu-i sprâncenele, cu hăinuţele de pui de muntean, aşa cum ni-l arată tabloul din Galeria Naţională, e iniţiatorul şi înfăptuitorul Muzeului «Aurel Băeşu» din comuna Dorna, e omul de acţiune, e un entuziast care a purtat în suflet, necurmată, amintirea lui Băeşu, aprinzînd acestei scumpe amintiri o candelă ce nu se va stinge niciodată”.

NOTĂ. Dintr-un “Act de absolvire”, eliberat de Şcoala de cântăreţi bisericeşti Piatra Neamţ, la 28 iunie 1928, Alexievici Savin (Savin din Dorna), născut în anul 1913, luna aprilie, ziua 29, în comuna Dorna, judeţul Suceava, a terminat şcoala de cântăreţi bisericeşti, obţinând la examenul de absolvire notele: cîntări practice – 7 ,55; studii – 7,15; purtarea – 8.

savin din dorna

Articolul precedentMinor neatent lovit de o mașină
Articolul următorSâmbătă, la mormântul artistului Aurel Băeşu: Slujbă de pomenire şi dezvelirea monumentului funerar refăcut