reclama autocenter

În aprilie 1881, a apărut primul număr al Revistei „ASACHI, revistă ştiinţifică, literară” editată lunar, la Piatra-Neamţ, (până la 10. 02. 1885), cu întreruperi în aprilie şi decembrie 1882, aprilie şi iulie-octombrie 1883, octombrie-decembrie 1884 şi ianuarie 1885. Atât revista cât şi Societatea Literară şi Ştiinţifică omonimă au luat naştere din iniţiativa unui grup de intelectuali format în ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea, după modelul Societăţii „Junimea” din Iaşi, având un comitet de redacţie alcătuit din: dr. D. Cantemir, C. Hogaş (de la nr. 2), I. Negre, Victor Dogariu şi V. C. Buţureanu. Au publicat versuri: Gr. N. Lazu, Calistrat Hogaş („Epistolă către d-l Gr. N. Lazu”, „Între filozofi”) Isidor P. Eşanu, G. Boteanu; cu proză şi articole de critică: Calistrat Hogaş („Amintiri din o călătorie”); D. Cantemir şi V. C. Buţureanu semnează articole pe teme ştiinţifice; I. Mironescu, articole referitoare la învăţământ („Rolul învăţământului rural”). Dintre conferinţele publice susţinute în cadrul Societăţii omonime şi publicate în revistă reţinem pe cea ţinută de Calistrat Hogaş („Despre dezvoltarea şi conservarea naţionalităţii la români”). Un studiu amplu publică I. Negre despre „Viaţa, lucrările şi scrierile lui G. Asachi (1788-1869)” şi sunt republicate poeziile lui Asachi: „La Tibru” şi „La Italia”. Ca ecou la acest articol, Vasile Alecsandri va trimite o scrisoare în care atrage atenţia că G. Asachi nu a fost ministru al Instrucţiunii în timpul lui Cuza, cum afirmase I. Negre. Un studiu istorico-pedagogic semnat V. C. Buţureanu s-a dovedit a fi un plagiat după Prévost-Paradol (conf. „Contemporanul”, 1881-1891). Alţi colaboratori: G. I. Lazariu, , T. I. Crivăţ, V. D. Costinescu şi A. Dimitrescu. Publică proză modestă magistratul Gr. I. Alexandrescu. Conform criticului literar Constantin Tomşa, care a editat acum doi ani un studiu bibliografic al revistei (cu o prefaţă semnată de Gheorghe Bunghez, unul din fondatorii noii ediţii), la Piatra Neamţ au apărut trei serii ale unei reviste care poartă numele acestei personalităţi moldave. Prima serie vede lumina tiparului lunar, între 10 aprilie 1881 – 10 februarie 1885, pe cheltuiala societăţii cu acelaşi nume. Seria a doua a revistei «Asachi” apare din decembrie 1991 până în decembrie 2005, având 202 numere, cu apariţie săptămânală întâi, pentru câteva numere, iar apoi lunară. Seria a III-a apare din martie 2008 până în prezent, trimestrial. Aceste două serii sunt finanţate de SC «Bibibliopolis-Petrodava» SA”. În prezent, revista “Asachi” are apariţie lunară şi este coordonată de scriitorul Lucian Strochi. Din colegiul redacţional fac parte Teona Andronache, Viorel Crăciun, Constantin Cucu, Dan Dimitriu, Mihai Hanganu, Dan Iacob, Ioan Mancaş, Liliana Mătase-Calver, Elena-Luiza Negură, Nicolae Nic Popa, Constantin Tomşa, Marius Ţepeş, Lucian Uţă. Directorul general al publicaţiei este şi directorul SC Bibliopolis, economistul Vasile Ropcian.

Articolul precedent6o de ani de la moartea regelui „play-boy”: Carol al II-lea „culegea femei de pe stradă”
Articolul următorCinci ani fără Dan Cepoi