rares 2013 16 banu

Inspectoratul Școlar Județean Neamț a anunțat toate școlile că au liber la a concepe proiecte de activități educative extrașcolare pentru calendarul național/regional al Ministerului Educației pentru anul 2014. Termenul de transmitere a proiectelor naționale/internaționale la ISJ este 15 noiembrie, iar al proiectelor regionale/interjudețene este 30 noiembrie. Activitățile educative, școlare și extrașcolare sunt realizate în cadrul unităților de învățământ preuniversitar, în palate și cluburi ale copiilor, în tabere școlare, în baze sportive, turistice și de agrement sau în alte unități acreditate în acest sens. Proiectele se desfășoară în afara orelor de curs și aduc elemente de noutate față de disciplinele studiate de elevi în școală. Ele pot avea la bază informațiile acumulate și competențele dezvoltate de elevi pe parcursul anului școlar. Potrivit regulamentului de organizare „activitățile educative au la bază dorința elevilor de a se implica în proiecte extrașcolare, parteneriatul unității școlare cu alte instituții care pot furniza resurse pentru astfel de activități, dorința profesorilor de a realiza și alte activități, în afara orelor de curs, opțiunea managerilor școlari pentru diversificarea serviciilor educaționale în scopul creșterii atractivității ofertei unității școlare, impactul pozitiv asupra comunității  etc”. În cazul palatelor și cluburilor copiilor, implementarea de proiecte educative este una dintre modalitățile de evaluare a activității de cerc a copiilor și a profesorilor deopotrivă. Proiectele trebuie să se încadreze în domenii precum: artistic, ecologie și protecția mediului, educație civică, sportiv-turistic, tehnic, științific etc.

Organizare vs finanțare

Pentru atragerea de proiecte inițiatorii își asumă responsabilitatea organizării, având obligația să găsească sursele de finanțare. În acest caz, Ministerul Educației nu face altceva decât să aprobe sau nu o inițiativă. „Școlile pot încheia parteneriate publice sau public-private cu alte unități de învățământ sau inspectorate școlare, cu firme sau autorități locale. Banii pentru astfel de activități nu sunt asigurați de la stat. Fiecare trebuie să găsească o sursă de finanțare”, a declarat Gabriela Banu, inspector școlar general adjunct al ISJ Neamț. Așadar, cu cât mai multe proiecte cu atât mai multe bile albe pentru școlile care trebuie să-și vândă foarte bine imaginea. Pe de altă parte, nici profesorii, nici elevii nu sunt lipsiți de avantaje. „La activitatea profesorilor se pot adăuga aceste proiecte și pot conta la examenul de grad. Poate însemna un criteriu de diferențiere. Pe de altă parte este în avantajul elevilor care pot descoperi anumite aptitudini, care pot socializa mai bine cu cei din jur. Sunt genul de activități care îi fac pe elevi să se destindă și să se descopere pe ei. Sunt activități care nu pot fi făcute la orele de curs”, a adăugat Gabriela Banu.

Fiecare unitate şcolară are propriul calendar al activităţilor educative, care face parte din Planul managerial al activităţii educative anuale.

Marian TEODOROF